<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Drie manieren waarop facility management kan bijdragen aan klimaatdoelstellingen.

Terug naar blog overzicht

De ambities van het nieuwe klimaatakkoord liegen er niet om: in 2050 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 95% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Vastgoed is verantwoordelijk voor 40 procent van de totale CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord heeft dan ook grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven.

spitsbergen-970116_1920_370x300_acf_cropped

Volgens HEYDAY is hierin een belangrijke rol weggelegd voor facility management. “De verduurzaming van kantoren wordt nog vaak gezien als een kwestie van goed isoleren en het gebruik van groene energie en zuinige apparatuur”, aldus Sarah Blonk, klantmanager bij HEYDAY. “Natuurlijk is dat een belangrijk onderdeel, maar er zijn ook nog andere manieren om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.”

HEYDAY identificeert drie manieren waarop facility management een positieve bijdrage kan leveren aan het halen van klimaatdoelstellingen.

Bricks: verduurzamen van vastgoed

“Dit onderdeel staat bij veel organisaties al op de agenda”, aldus Sarah Blonk. “Alle kantoorpanden in Nederland moeten uiterlijk in 2023 energielabel C hebben. Daarnaast werkt de overheid aan een wet die het energieverbruik in kantoren beperkt tot maximaal 50kWh per vierkante meter. Dat is nogal wat als je bedenkt dat op dit moment nog maar twee kantoorpanden in Nederland aan deze eis voldoen. Facility management kan een leidende rol pakken in de missie om vastgoed te verduurzamen. Na het vaststellen van het huidige verbruik is het belangrijk om doelen te stellen: wanneer willen we een bepaald energielabel bezitten of het energieverbruik onder een bepaalde waarde hebben? Als je weet waar je nu staat en waar je naar toe wilt, dan kun je de juiste maatregelen nemen om de doelstellingen te halen”, vertelt Blonk.

Bytes: meten van verbruik

Sarah Blonk: “Dankzij technologie wordt het steeds eenvoudiger om daadwerkelijk gebruik te meten in een kantoorpand: denk bijvoorbeeld aan energieverbruik, CO2-uitstoot en het fijnstofgehalte van de lucht. Daarnaast worden gebouwen steeds slimmer door de toepassing van Internet of Things. Met sensoren kun je niet alleen je klimaatsystemen monitoren en optimaliseren, maar ook bijvoorbeeld het lichtverbruik of het toiletgebruik. Het inzichtelijk maken van het daadwerkelijke verbruik via dashboards kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van vastgoed. Tenslotte helpen deze slimme systemen om onnodig energieverbruik terug te dringen; denk aan licht- en klimaatsystemen die alleen geactiveerd worden als bepaalde ruimtes in een kantoorpand ook daadwerkelijk in gebruik zijn.”

Behaviour: blijvend bewustzijn creëren

“Het gedrag van medewerkers is van cruciaal belang voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus Sarah Blonk. “Er zijn verschillende middelen die je als facilitair professional kunt inzetten. Zo zijn ‘nudges’ een geschikte manier om medewerkers regelmatig een duwtje in de goede richting te geven. Medewerkers maken vaak onbewust keuzes. Kleine aansporingen kunnen helpen om gedrag positief te beïnvloeden. Het kan al gaan om zoiets simpels als het minder zichtbaar maken van de lift of het bevorderen van het gebruik van de trap op een leuke manier. Of je kiest voor een spelelement. Een voorbeeld is de ‘energy battle’, waarbij verschillende afdelingen de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen. Ten slotte helpen trainingen en workshops om medewerkers op de hoogte te brengen van de bedrijfsdoelstellingen en hoe ze daaraan persoonlijk kunnen bijdragen. Coaching is een effectieve manier om gedrag bij te sturen. Hierdoor blijven medewerkers zich bewust van de impact van hun keuzes op de duurzaamheidsdoelstellingen.”

Het verduurzamen van kantoorpanden wordt nog te veel gezien als een kwestie van vastgoed. Het is belangrijk om de isolatie goed op orde te hebben, gebruik te maken van zuinige klimaatinstallaties en groene energie in te kopen. Maar wat veel bedrijven onderschatten, is de invloed van het gedrag van medewerkers op de duurzaamheidsdoelstellingen. Sarah Blonk: “Juist die combinatie van bricks, bytes en behaviour is erg effectief: hierdoor kun je meten én aantonen wat het effect is van de duurzame maatregelen die je onderneemt. Dat motiveert medewerkers, creëert een positieve vibe en stimuleert nieuwe ideeën en toepassingen.”

HEYDAY_integrated_industrie-80
Picture of Lisa Hagoort

19-07-2018

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY