<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Het organiseren van integrale
facilitaire dienstverlening
met het regiemodel

Laat de beste specialisten uit de markt als één bedrijf samenwerken met het regiemodel

Integrale facilitaire dienstverlening levert een hoop voordelen op, maar dienstverleners hebben één tekortkoming: diepe kennis van de organisatie. Die kennisachterstand is op te lossen met het regiemodel, waarbij de facilitair dienstverlener samenwerkt met leveranciers die complementair zijn aan het interne proces. Op deze pagina lees je wat het regiemodel inhoudt.

Wat is het regiemodel?

Het regiemodel richt zich op maximale uitbesteding van operationele facilitaire dienstverlening. Gecombineerd met een strategische en tactische sturing op het verbinden van de klantvraag met het beste aanbod uit de markt. Samen met een uitgebreid netwerk van technische en niet-technische ketenpartners. De vraag ‘wie kan deze facilitaire taak het beste uitvoeren voor organisatie X?’ staat centraal. Dat kan een landelijke of lokale partij zijn.

Een facilitair dienstverlener die het regiemodel voert laat single-service diensten opereren als één bedrijf passend bij het DNA van de organisatie en neemt alle administratieve, contractuele en tactische verantwoordelijkheden uit handen. Hierdoor ontstaat er voor jou meer ruimte om op strategisch niveau te opereren en de toegevoegde waarde van FM voor de organisatie aan te tonen.

regiemodel facilitaire organisatie

Het regiemodel vs. het self-delivery model

Bij het integraal uitbesteden van facility management kun je, naast het regiemodel, ook nog kiezen voor het self-delivery model. Dit is een model waarin de dienstverlener alle services in eigen beheer heeft. Het regiemodel kent ten opzichte van het self-delivery model een aantal voordelen:

Inspelen op specifieke wensen door bredere keuze aan leveranciers: Een facilitair dienstverlener die het regiemodel voert, selecteert de beste partij voor de job op basis van jouw vraag en de organisatiedoelstellingen. Of het nu gaat om het realiseren van kostenbesparingen, het vormgeven van duurzaamheid of inclusiviteit. Het self-delivery model biedt minder keuzemogelijkheden.

 

Toegang tot de laatste innovaties en concepten: Het uitgebreide netwerk van technische en niet-technische partners geeft toegang tot de laatste innovaties en concepten. Partners delen inzichten met elkaar waardoor ze de dienstverlening optimaliseren met de kennis van morgen.

Onafhankelijke positie: Er is geen afhankelijkheid van (interne) leveranciers, waardoor de dienstverlener de beste partij op basis van jouw vraag selecteert, gekoppeld aan de beste prijs. Altijd. De dienstverlener hoeft in het regiemodel immers niet zijn eigen operationele collega's te beoordelen.

Horizontale en verticale integratie: Door bundeling van diensten en het zoeken naar logische combinaties in de keten ontstaat taakverbreding en een beperking in de aansturing omdat niet iedere onafhankelijke dienst een coördinator nodig heeft. Het resultaat? Kostenbesparing en efficiëntie.

Eenvoudig inpassen van Finance & Control, Customer Servicedesk en Contract Management & Administratie: Deze diensten vormen de backbone van de dienstverlening en zijn eenvoudig in te passen in de services. Dit maakt transparantie op alle kosten mogelijk.

Snel op en afschalen: Verandert de uitvraag — om wat voor reden dan ook — dan past de leverancier de dienstverlening daar direct op aan. Het regiemodel resulteert in een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid en garandeert een meer dan marktconform prijsniveau.

Foto_Rondje_Han

Stel je vraag aan één van onze specialisten

Bespreek jouw facilitaire vraagstuk en ontvang vrijblijvend advies

Stel je vraag

Een transparant verdienmodel

Het regiemodel staat in de markt bekend als een model waarmee marges gestapeld worden. Onterecht.

We zetten facturen van leveranciers 1-op-1 door naar de opdrachtgever, volledig inzichtelijk en zonder extra marges. Voor de eigen mensen en systemen waarmee we het regiemodel organiseren, rekenen we een vast, afgesproken bedrag per maand, los van de diensten. Zodat van tevoren duidelijk is wat je moet betalen in de afgesproken termijn.

Daarnaast geven we garantie op het behalen van vooraf afgestemde doelstellingen op basis van jouw wensen en behoeften — van kostenbesparing tot hogere medewerkerstevredenheid. En besparen we meer dan afgesproken, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening, dan maken we afspraken wat er mee te doen.

Kortom, binnen het regiemodel zijn de kosten vooraf inzichtelijk en volledig open en transparant. Altijd.

regiemodel facilitaire organisatie

Wanneer is het regiemodel geschikt voor jouw organisatie?

Als je op zoek bent naar:

  • Een onafhankelijke invulling van facilitaire diensten die volledig aansluiten bij de wensen en behoeften en het DNA van jouw organisatie.
  • Toegang tot de meest vooruitstrevende partijen, laatste innovaties, (werkplek)concepten en kennis van morgen.
  • Flexibiliteit en wendbaarheid als het gaat om inspelen op interne veranderingen. De behoefte van vandaag kan namelijk morgen anders zijn.
  • Kostenbesparing zonder verlies van kwaliteit in dienstverlening

Ontdek of het regiemodel past bij jouw organisatie

Vraag een adviesgesprek met een van onze specialisten aan en kom erachter of het regiemodel een passende oplossing is voor de organisatie en aansluit bij de wensen en behoeften van medewerkers en eindklanten.

Ontvang advies