<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Integrale facilitaire
dienstverlening

Opereer klantgericht, bespaar kosten en verhoog de kwaliteit

Als organisatie heb je behoefte aan flexibiliteit om mee te bewegen met veranderingen. Bovendien ben je continu op zoek naar manieren om binnen de facilitaire organisatie kosten te besparen, de kwaliteit te verhogen, te innoveren en klantgericht te opereren.
 
Het integraal uitbesteden van facilitaire dienstverlening leidt tot innovaties, kostenefficiëntie, synergie en hogere tevredenheid. Op deze pagina lees je alles over integrale facilitaire dienstverlening en ontdek je wanneer het een geschikte oplossing is.

Wat is integrale facilitaire dienstverlening?

In één zin is integrated facility management het volledig uitbesteden van de gehele facilitaire dienstverlening, inclusief het management, aan één opdrachtgever. Je selecteert één dienstverlener die verantwoordelijk is voor het management, de coördinatie en het uitvoeren van de facilitaire diensten.

Er bestaan verschillende modellen binnen het integraal uitbesteden van facility management:

  • Managing Agent: de IFM-aanbieder is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van leveranciers, waarbij je zelf de controle houdt over de contracten met leveranciers. De integratie van de dienstverlening is lastig, omdat de dienstverleners individueel zijn gecontracteerd.
  • Contracting Partner: Zowel de coördinatie als de uitvoering zijn de verantwoordelijkheid van de aanbieder, waarbij jij de kaders stelt. De aanbieder selecteert en beheert leveranciers die het best passen bij jouw organisatie en de doelstellingen.  
integrale facilitaire dienstverlening
Mockup-Whitepaper-voordelen uitbesteden

Benieuwd naar de andere vormen van uitbesteden?

Ontdek alle facilitaire modellen en hun kenmerken

Download het whitepaper

De voordelen van integrale facilitaire dienstverlening

Facility management afstemmen op strategische doelstellingen: Het integraal uitbesteden van facilitaire dienstverlening helpt je om de strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het brengt diensten en leveranciers bij elkaar en laat die samenwerken als één bedrijf met jouw doelstellingen als uitgangspunt.

Ingang naar kennis en netwerk: Jouw IFM-partner heeft toegang tot een groot netwerk waar je over kunt beschikken om je kennis te vergroten en bij andere bedrijven een kijkje in de keuken te nemen. De wens om voorop te blijven lopen kan een drijfveer zijn om over te gaan naar IFM. Door de toegang tot het netwerk van de dienstverlener krijg je ook toegang tot innovatie.

Kostenbesparing: Met IFM bespaar je kosten door gebruik te maken van de inkoopkracht van de dienstverlener, de afstemming van de onderlinge diensten en de verminderde noodzaak tot aansturing.

Oppakken regisseursrol: Door de beschikbaarheid over integrale managementinformatie heb je inzicht en controle over het proces, waardoor je de regie op je kunt nemen en de juiste keuzes kunt maken en bijsturen waar nodig. Je IFM-partner regelt immers de uitvoering.

Flexibeler en wendbaarder: Verandert de uitvraag — om wat voor reden dan ook — dan past de leverancier de dienstverlening daar direct op aan. IFM resulteert in een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid.

 

Vergroten efficiëntie: Het ondersteunt in het optimaal inrichten van de facilitaire organisatie door het beter afstemmen van de verschillende diensten waardoor je de totale efficiency verhoogt.

Eén aanspreekpunt: Je hoeft maar één partij aan te sturen om de opgestelde doelen te realiseren.

 

Wanneer is integrale facilitaire dienstverlening geschikte oplossing?

Integrale facilitaire dienstverlening is een passende vorm van uitbesteden wanneer je een duidelijke visie hebt over wat je wilt bereiken, je op zoek bent — naast de voordelen van uitbesteden — naar flexibiliteit en wendbaarheid en je strategisch mandaat hebt.

Zijn deze factoren aanwezig dan kun je de strategie die je als organisatie voor ogen hebt nastreven en integreren in de facilitaire organisatie. Dan wordt de toegevoegde waarde van facility management voor het bedrijf pas écht duidelijk zichtbaar. Binnen IFM kun je kiezen voor het self-delivery model of het regiemodel.

Besteed integrale facilitaire dienstverlening wel voor langere tijd uit. De eerste tijd ligt de focus op het goed inrichten van de organisatie en het maken van efficiency slagen. Over het algemeen heb je drie jaar nodig om financiële resultaten te behalen en innovaties te implementeren. Hoe langer de tijd om de processen beter op elkaar af te stemmen, des te groter de toegevoegde waarde (of besparing).

Voor VGZ gold dat ze de facilitaire dienstverlening beter wilde sturen op kwaliteit en kosten. Dit betekende een transitie van taakgericht naar prestatiegericht werken. Met hulp van HEYDAY hebben ze gekozen voor een uitbesteding op grote schaal. Benieuwd wat de ervaring en het resultaat was van deze uitbesteding? Lees hier het hele verhaal.

integrale facilitaire dienstverlening

Ontdek wat integrale facilitaire dienstverlening voor jouw organisatie kan betekenen

Past integrale facilitaire dienstverlening bij mijn organisatie? Welk besparingspotentieel kan ik ermee realiseren? En waar moet ik op letten? Onze specialisten helpen je graag om antwoord te krijgen op deze vragen.

Ontvang advies