<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

De onmisbare waarde van ketensamenwerking in facilitaire dienstverlening

29 november, 2021

Het inkopen of organiseren van facilitaire diensten met eigen mensen is een flinke uitdaging. Het afvinken van deze diensten is bevrijdend, maar heb je ook nagedacht over hoe de afzonderlijke diensten op elkaar afgestemd worden? Niet alleen de onderlinge afstemming van de diensten, maar ook het vraagstuk hoe je met je facilitaire dienstverlening bij kunt dragen aan de strategische bedrijfsdoelstellingen kan een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Het inzetten van ketensamenwerking is dan de logische stap vooruit. 

people-silhouette-during-sunset-853168

In dit blog: wat is ketensamenwerking in facilitaire dienstverlening? Wat zijn de strategische ambities van je organisatie en hoe kan de ketensamenwerking hieraan bijdragen? En wat zijn de voordelen van ketensamenwerking in je facilitaire proces? 

Wat is ketensamenwerking?

In facilitaire dienstverlening kun je alles wat met deze dienstverlening te maken heeft, uitbesteden aan verschillende partijen: van contractmanagement en dagelijkse aansturing tot detachering van managementlaag en operationele diensten. Wanneer je facilitaire diensten uitbesteedt bij verschillende leveranciers kunnen deze diensten elkaar onbedoeld tegenwerken of een overlap van werkzaamheden met zich meebrengen. 

Je kunt bijvoorbeeld wel schoonmaak en een klusjesman hebben geregeld, maar wanneer de schoonmaak eerst langskomt en vervolgens de klusjesman komt boren, is het opnieuw een rotzooi. En wat te denken van een belangrijk evenement dat verstoord wordt door werkzaamheden die gelijktijdig plaatsvinden. 

Het aannemen, detacheren en onderling afstemmen van deze facilitaire diensten wordt gewaarborgd in ketensamenwerking. Met ketensamenwerking wordt de hele facilitaire dienstverlening uitbesteedt aan één externe partij. Deze partij regelt niet alleen de aanbesteding van alle facilitaire diensten, maar zorgt ook dat de samenwerking tussen de verschillende leveranciers en diensten vlekkeloos op elkaar afgestemd wordt.

Ketensamenwerking als onderdeel van de strategische doelstellingen

Complete afstemming tussen onderlinge facilitaire diensten is dus de basis van ketensamenwerking in facilitaire dienstverlening. Niet alleen een vlekkeloos proces van je uitbesteding en diensten is van onschatbare waarde, maar daarbij ook een bijdrage aan de strategische bedrijfsdoelstellingen maakt ketensamenwerking een onmisbaar proces voor iedere organisatie. 

Vormt duurzaamheid, werkgeluk of vitaliteit bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel in de visie van jouw organisatie, dan kan de eindverantwoordelijke expert binnen de ketensamenwerking deze ambities meenemen in de keten van facilitaire dienstverlening en deze thema’s doorvertalen naar de werkvloer. 

Als operationeel verantwoordelijke binnen je organisatie kun je deze strategische ambities als lastig ervaren, omdat je zelf niet al deze specifieke kennis in huis hebt. Door een externe facilitair expert in de arm te nemen, kan deze expert voor jou vanuit onafhankelijk oogpunt toezien op de bedrijfsdoelstellingen binnen facilitaire dienstverlening. Wanneer je als facilitair expert namelijk onafhankelijk bent, kun je de leveranciers met gespecialiseerde vakmensen selecteren voor elk van de afzonderlijke diensten binnen de ketensamenwerking. 

Voordelen van ketensamenwerking

Door een facilitair expert in de arm te nemen, kun je op elke laag van je organisatie de ketensamenwerking toepassen. De regie en verantwoordelijkheid van de facilitaire ketensamenwerking geef je hiermee uit handen, wat een spannende overdracht kan zijn. Hoewel we bij een operationele uitvraag praten over concrete uitbesteding van diensten, is er juist op strategisch vlak bij ketensamenwerking sprake van een samenwerking tussen je organisatie en de externe facilitaire partij. 

De voordelen van ketensamenwerking bestaan verder uit: 

  • Inzicht in de facilitaire performance
    Met het koppelen van de operationele diensten en de managementlaag creëer je algehele coördinatie en krijg je inzicht in je facilitaire processen.

  • Kwaliteitsverbetering van de facilitaire dienstverlening Je gebruikt op elk gebied en voor elke dienst expertise die naadloos in alle lagen van je organisatie op elkaar wordt afgestemd om te komen tot synergie voor de hele keten.

  • Behalen van strategische doelstellingen en ambities
    De kennis van gewenste thema’s wordt onafhankelijk voor je organisatie geselecteerd en doorvertaald van managementlaag tot de werkvloer. 

  • Focus terug op core business
    De ketensamenwerking en bijbehorende verantwoordelijkheid van je facilitaire dienstverlening draag je over aan één externe specialistische partij zodat jij je kunt toeleggen op jouw vakgebied. 

 

Voordelen van ketensamenwerking voor jouw organisatie

Ben je ook benieuwd hoe je met behulp van ketensamenwerking jouw strategische doelstellingen kunt behalen? Of vraag je je af hoe je ketensamenwerking kunt toepassen in jouw organisatie? Vraag dan geheel vrijblijvend een gesprek aan met één van onze specialisten. Zij helpen graag om de voordelen van ketensamenwerking samen met jou te realiseren. 

New call-to-action

Delen
Sarah Blonk
Blogger: Sarah Blonk
Business Development Consultant bij HEYDAY