<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Multi-services: de gulden middenweg tussen single services en IFM

29 juni, 2020

Stel, je organisatie is inmiddels dusdanig groot dat je het beheren en/of aansturen van de facilitaire diensten er eigenlijk niet meer bij kunt hebben. Je wilt je het liefst volledig kunnen focussen op de core business. Echter wil je – om wat voor reden dan ook – bepaalde diensten wel in eigen beheer houden en niet de volledige facilitaire dienstverlening uitbesteden. Dan is multi-services outsourcing mogelijk een passende strategie. In dit blog duik ik hier verder in.

Wat is het multi-services model?

Bij multi-services outsourcing bundel je verschillende facilitaire diensten in één contract met één partner. Het grote voordeel is dat je niet langer tien leveranciers voor tien diensten hoeft aan te sturen, maar je in je partner één aanspreekpunt hebt voor de operationele diensten.

Je bepaalt zelf welke samenstelling van diensten je uit handen wilt geven, of dat nu bepaalde soft services (catering, schoonmaak, beveiliging, etc.), hard services (technisch onderhoud, beheer van het pand, etc.) of een combinatie is. En die uitvraag leg je bij één partij neer. Je partner selecteert vervolgens de leveranciers die het beste aansluiten bij jouw specifieke vraag.

Je behoudt de strategische controle, maar geeft de operationele en tactische aansturing voor deze specifieke diensten uit handen. Hierdoor is er minder druk en meer efficiëntie. Je bent immers niet meer direct verantwoordelijk voor het aansturen en controleren van de betreffende leveranciers. Je partner ontzorgt je op dit vlak en organiseert dit zo efficiënt mogelijk, met behoud van kwaliteit.

Een mini organisatie binnen de bestaande facilitaire organisatie

De knip ligt bij het multi-services model lager dan bij integrale facilitaire dienstverlening. Je partner ontwerpt en bouwt bij het uitbesteden van multi-services als het ware een mini organisatie binnen de bestaande facilitaire organisatie. Deze nieuwe organisatie is erop gericht om zo min mogelijk overlap te creëren met het management van de bestaande organisatie. Dit model maakt het wél mogelijk maximaal te sturen op de kwaliteit van het servicepakket, de ontwikkeling van de dienstverlening en het toevoegen van waarde.

Als opdrachtgever heb je hierdoor een efficiënt team dat tegen zo min mogelijk kosten maximale kwaliteit levert én een bijdrage levert aan de strategische doelstellingen. Tactisch en operationeel heb je er geen omkijken naar, maar je behoudt wel de strategische controle.

Een uniek pakket, precies op maat

Een uniek multi-services pakket, precies op maat: dat is in de kern wat je wilt realiseren mocht je een uitvraag indienen. We zijn van mening dat één partner die volledig onafhankelijk de beste leveranciers voor jouw specifieke vraag kan selecteren je hier het beste bij kan helpen.

Een dergelijke partner heeft namelijk geen diensten in eigen beheer en stuurt ook niet op omzet. Op deze manier zijn ze het verlengstuk van jou als opdrachtgever en niet van de servicepartijen. Daardoor kunnen ze ook de gevraagde flexibiliteit en wendbaarheid bieden. 

Het doel is om samen met jou de best mogelijke oplossing te realiseren, zodat de kwaliteit en toegevoegde waarde toeneemt. We maken verbinding met de gehele facilitaire organisatie en maken van verschillende partijen één team. Zodat jij je volledig kunt focussen op de core business.

Ik hoop dat je door middel van dit blog meer inzicht heb gekregen in de mogelijke voordelen van het multi-services model. Het is de gulden middenweg tussen single-services outsourcing en IFM. Mocht je meer willen weten over het de mogelijkheden voor het uitbesteden van facilitaire dienstverlening, hebben we in dit whitepaper de verschillende facilitaire modellen op een rijtje gezet. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Chiel op den Brouw
New Business Solutioner bij HEYDAY