<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Kosten per werkplek stijgen naar 9.360 euro per jaar in Nederland

07 november

De trend van stijgende kosten per werkplek zet door, blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International. Afgelopen jaar stegen de kosten per fulltime werkplek in Nederland met 3 procent naar 9.360 euro per jaar. Daarmee liggen de kosten in Nederland net onder het Europees gemiddelde: 9.763 euro. Dit blijkt uit de Occupier Cost Index van vastgoedadviseur Colliers International.

Het onderzoek van Colliers International is samengesteld op basis van data uit 29 landen, 4.000 gebouwen, meer dan 25,9 miljoen vierkante meter kantoorruimte en 1,92 miljoen fte’s. In de Occupier Cost Index worden alle kosten vergeleken op basis van de Europese facilitaire norm CEN 15221. Deze norm kent vier categorieën: gebouw & infrastructuur, mens & organisatie, ICT en management.

In Nederland namen de kosten vooral toe door oplopende uitgaven aan gebouw & infrastructuur. In deze categorie liepen de kosten op met 5% tot 5.079 euro en daarmee was dit onderdeel verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaalbedrag. Deze stijging is niet alleen toe te schrijven aan hogere huren. Vooral de kosten voor parkeren en de werkplekinrichting stegen. Aan de andere kant daalden de schoonmaakkosten.

Besparen op kosten per werkplek

Het is een feit dat facilitaire dienstverlening een grote kostenpost is: ongeveer tien tot vijftien procent van de bedrijfskosten bestaat uit facilitaire kosten. Ondanks de stijging van de kosten per werkplek zijn er vrijwel altijd besparingen te realiseren. Door je te verdiepen in de kosten per facilitaire dienst in plaats van het totaalplaatje, zijn substantiële kostenbesparingen mogelijk. Zelfs met behoud of toename van de kwaliteit van de dienstverlening.

Het maken van een benchmark is essentieel voor het achterhalen van het besparingspotentieel. Hoe weet je anders of je te veel of juist te weinig voor de betreffende dienst uitgeeft? Het wél hebben van het totale inzicht in zowel de operationele als aansturingskosten is in onze ogen het geheim achter het realiseren van kostenbesparingen. Het is een gemiste kans om de inkoopcontracten van de facilitaire diensten niet met enige regelmaat onder de loep te nemen. Tip: bereken hier je besparingspotentieel.

Hiernaast brengt ook het uitbesteden van facilitaire dienstverlening verschillende voordelen met zich mee als je op kosten wilt besparen, onder meer doordat je gebruik kunt maken van de inkoopkracht van de geselecteerde dienstverlener. Je profiteert ook van de kennis en ervaring van externe aanbieders: het inregelen van facilitaire diensten is immers hun corebusiness. Ze hebben een goed beeld wat er slimmer, sneller, beter of efficiënter kan én zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.

Zelf aan de slag

Vraag jij je af of je te veel betaalt voor de facilitaire dienstverlening? Of ben je nieuwsgierig welke kostenbesparingen je voor jouw organisatie kunt realiseren? Er zijn genoeg mogelijkheden als je wilt snijden in de facilitaire kosten.

Om je te helpen meer inzicht te krijgen in de kosten per facilitaire dienst, hebben we een stappenplan opgesteld. In dit stappenplan geven we je concrete handvatten voor het maken van een spendanalyse — van het verzamelen van de juiste informatie tot het in kaart brengen van het besparingspotentieel. Download het stappenplan hier.

Delen
Corine van Mierlo
Commercieel Business Consultant bij HEYDAY