<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

Hoe laat ik mijn facilitaire organisatie bijdragen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf?

03 september

De werkomgeving is anno 2019 steeds meer een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het speelt een grote rol in de keuze of mensen bij je willen (blijven) werken, wat het een grote troef maakt in de War on Talent. Hierdoor groeit ook de impact van facilitaire dienstverlening op het succes van de organisatie. Maar hoe laat ik mijn facilitaire organisatie bijdragen aan de strategische doelstellingen van het bedrijf?

Dit vraagt ten eerste om een verandering van mindset. Hierbij zijn niet langer de kosten bepalend én het uitgangspunt, maar wat FM bijdraagt voor de mensen én doelstellingen van de organisatie. Op deze manier voeg je namelijk waarde toe. Maar hoe doe je dat?

Neem de strategische doelstellingen als uitgangspunt

Om bij te kunnen dragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie, dien je deze doelstellingen ook als uitgangspunt te nemen voor jouw activiteiten. Het kan voorkomen dat jij als doel hebt om het meest duurzame pand van Nederland te realiseren, maar als de organisatie juist de medewerker centraal stelt en medewerkerstevredenheid als belangrijkste speerpunt ziet, moet je hier wel iets mee. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar het is wel belangrijk dat je dezelfde prioriteiten stelt.

De strategische doelstellingen vormen altijd de basis van je plan. Je bent er immers om het primaire proces zo goed mogelijk te ondersteunen, samen met de andere ondersteunende afdelingen (zie punt 2). Maak een doorvertaling van de strategische doelstellingen naar doelstellingen voor facility management.

Zoek vanuit deze insteek niet alleen naar manieren om bij te dragen aan deze visie en missie, maar ook naar mogelijkheden om je eigen doelstellingen te halen. Zo draag je met behulp van facilitaire dienstverlening bij aan het behalen van de strategische doelstellingen van jouw organisatie.

Zoek de samenwerking op met HR en ICT

De afgelopen jaren zien we dat de facilitaire organisatie steeds meer verweven raakt met afdelingen als HR en ICT. Dit is natuurlijk niet zo gek, want in de kern hebben deze afdelingen hetzelfde doel. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat alle randvoorwaarden in orde zijn, zodat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Echter geeft wel elke afdeling hier zijn eigen invulling aan, terwijl ze juist samen écht verschil kunnen maken. Daarom is het belangrijk om juist met deze ondersteunende afdelingen de samenwerking op te zoeken. Wanneer er een samenwerking ontstaat overstijgen afdelingen hun individuele doelstellingen en zijn ze in staat om op strategisch niveau met de organisatie mee te denken. De afdelingen begrijpen dan beter hun bijdrage aan het grote geheel.

Bovendien leidt de integratie van afdelingen tot een verbetering van de dienstverlening op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Dit levert voordelen op voor de medewerkers, de organisatie en de eindgebruikers van de facilitaire dienstverlening, zowel op het gebied van efficiency en kosten als gebruikerservaring.

Maak je waarde aantoonbaar met NEN-ISO 41001

Als je weet welke doelstellingen voor facilitaire dienstverlening ook bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie, is het natuurlijk ook van belang dat je dit kunt meten. Door oplossingen meer af te stemmen op het kernproces en de strategie van een organisatie, maken facilitair managers de toegevoegde waarde van facility management zichtbaarder. Als hulpmiddel is in 2018 de NEN-ISO 41001 gepubliceerd. Deze managementsysteem-norm biedt een kapstok om de FM organisatie naar een hoger plan te tillen.

Facilitaire organisaties kunnen met deze norm laten zien dat ze het stadium van cost center zijn ontgroeid en kunnen aantonen dat ze een value driver zijn voor het primaire proces van hun opdrachtgever. Ze dragen direct en aantoonbaar bij aan het behalen van de doelstellingen van de opdrachtgever. De norm onderschrijft bovendien de betrouwbaarheid van facilitaire organisaties en het bewijst dat ze aan alle (wettelijke) eisen voldoen.

In dit whitepaper zetten we stapsgewijs uiteen hoe je het werken met NEN-ISO 41001 in de praktijk kunt brengen. Deze norm is een zogenaamde managementsysteem-norm en biedt een kapstok om de FM-organisatie op een hoger niveau te brengen. Download het whitepaper hier.


New call-to-action

Delen
Emiel Roos
Blogger: Emiel Roos
Kwaliteit Specialist bij HEYDAY