<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

3 tips voor het stimuleren van werkgeluk en vitaliteit

24 januari, 2019

Pharos_Energyup_serie_energizers_6

Thema's als werkgeluk en vitaliteit zijn steeds belangrijker. Functies als Chief Happiness Officer, Chief Wellness Officer en Chief People & Culture Officer schieten als paddenstoelen uit de grond. In plaats van de klant, wordt de werknemer gezien als koning. En dat is niet gek. Onderzoek laat zien dat aandacht voor gezonde en gelukkige medewerkers een positieve invloed heeft op de prestaties van organisaties: medewerkers zijn 51 procent productiever, melden zich minder vaak ziek en presteren 28 procent beter.

Deze ontwikkeling bij bedrijven en overheid vraagt om een shift in het takenpakket van de afdelingen Facility Management (FM) en Human Resources (HR). Nog interessanter is dat deze afdelingen steeds nauwer gaan samenwerken.

Verschuivingen en trends binnen de afdelingen

Waar voorheen de afdeling Human Resources voornamelijk bezig was met loonstrookjes en processen, is deze afdeling steeds meer bezig met het aantrekken van talent. In de strijd om talent wordt steeds meer gekeken waar de behoefte van medewerkers ligt. Hoe kunnen we zorgen dat mijn medewerkers met plezier naar hun werk gaan? Waar zitten voor de business de grootste uitdagingen? En hoe ga je de juiste medewerkers vinden om die uitdagingen te realiseren?

Pharos_Energyup_serie_energizers_6

Niet alleen HR is de kartrekker bij het aantrekken en behouden van talent. Ook Facility Management speelt hierin een prominente rol. Facility Management draagt zorg voor goede werkondersteunende voorzieningen. Goede catering, een optimale werkplekinrichting, parkeervoorzieningen en de gehele beleving zijn voorbeelden die zorgen dat de medewerker met meer plezier naar zijn werk gaat.

Daarnaast zien we een andere verschuiving. Waar beide afdelingen in de jaren tachtig en negentig als georganiseerde afdeling fungeerden, compleet losstaand van elkaar, werken ze steeds meer samen. Het silo-denken wordt ingewisseld voor meer samensmelting.

Kortom, we zien verschillende trends binnen de afdelingen HR en FM. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? We delen drie tips om gezamenlijk voor dé beste werkomgeving te zorgen.

1. HR en FM, blijf goed met elkaar communiceren

Ga eens met HR en FM rond de tafel zitten en leg de belangen als het gaat om de medewerker, naast elkaar. Hoe gaan jullie samen zorgen dat jullie medewerkers met meer plezier naar het werk gaan? Het kan zo zijn dat de begroting die per afdeling gaat, samensmelt voor een hoger doel.
 
Een mooi voorbeeld hiervan is Coöperatie VGZ. Hun ambitie is de gezondste organisatie van Nederland te zijn. Om te zorgen dat hun ambitie werd nageleefd, zijn zowel de afdeling HR als FM opgeheven. De twee afdelingen zijn ‘getrouwd’ tot Human Facility Management (HFM).
Ze zijn samen verschillende gezondheidsinitiatieven gestart: yoga, gezonde catering, speelruimte, lunchwandelingen, etc.

Met deze initiatieven heeft Coöperatie VGZ zelfs de Winning Workplace Award 2017 gewonnen.
Dit is een mooi voorbeeld van complete samensmelting. De afdelingen HR en FM kunnen ook nog steeds goed los van elkaar fungeren, als er maar duidelijk met elkaar wordt gecommuniceerd!
 
31960669_202574027219232_7668717364602470400_o
 

2. Zet passende werkgeluk- en vitaliteitsprogramma’s op

Medewerkers vormen de bouwstenen van de organisatie. En Facility Managers realiseren zich steeds meer wat voor invloed ze hebben op de gezondheid van de medewerkers. Het plaatsen van een pingpongtafel, het kiezen van een bepaald interieur, de ruimte volhangen met planten en de lift anders pimpen zijn voorbeelden die bijdragen aan het werkgeluk.

De omgeving heeft tot een bepaalde hoogte invloed maar om écht impact te maken, is het ontwikkelen van een programma dat aansluit bij de medewerkers van belang. Vraag daarom ook hun input, zij weten zelf als geen ander wat wel of niet aanslaat bij verandering en het introduceren van nieuwe thema’s in de organisatie!

Ontwikkel vervolgens een programma dat bij hen en de organisatie past. Een belangrijk ingrediënt is dat de kernwaarden en het DNA van de organisatie worden verweven in het programma en bij het aanpassen van de fysieke ruimte. Bij het ontwikkelen van een programma kun je externe bedrijven inhuren.

“Van groot belang is dat deze externe partijen zich verdiepen in het DNA van de organisatie en de behoefte van de medewerkers. Er is geen standaardformule voor werkgeluk."

Pharos_Energyup_serie_energizers_4 (1)

3. Echt willen met sterke leiders aan de top

Als het gaat om werkgeluk begint het met het bewustzijn en de ambitie om als organisatie te investeren in het geluk van medewerkers. Veel interne organisaties willen ‘een beetje meedoen’ met het creëren van werkgeluk, maar doen het niet vanuit een authentieke bedoeling.

Wisse Stenchlak, New Business & Innovation Manager bij HEYDAY, onderschrijft dit. “Naar mijn idee moet het onderwerp gedragen worden door het bestuur van de organisatie. Ze moeten er volledig in geloven en het omarmen. Ik merk zelf dat dit bij organisaties mist. Ik pleit voor goede leiders die denken in het belang van hun medewerkers. Het investeren in gelukkige medewerkers betaalt zich in de toekomst dubbel en dwars uit!”

Geschreven door: Juliette van Hessen, co-founder van vitaliteitsbureau Energy Up (partner van HEYDAY)

Energy Up maakt vitaliteits- en werkgelukprogramma’s op maat die aansluiten op de visie van het bedrijf. Ze brengen de afdelingen HR en FM dichter bij elkaar over dit thema om een programma te doen slagen. Het artikel is verschenen op Facto.nl

 

New call-to-action

Delen
Juliette van Hessen (Energy Up)
Co-Founder Energy Up