<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Stichting Sint Jacob kiest voor HEYDAY serviceloket

14 maart

Eén centraal aanspreekpunt voor vragen van medewerkers, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten of cliënten. Of het nu HR, ICT of facilitair gerelateerde vragen zijn. Dat is de wens van Stichting Sint Jacob, een zorgorganisatie met 700 medewerkers en 450 vrijwilligers verspreid over acht locaties in Noord-Holland. De oplossing vonden zij in het serviceloket van HEYDAY Facility Management, dat op 1 februari als ‘JacobLoket’ van start is gegaan.

Het is nog steeds een belangrijk thema in de zorg: meer handen aan het bed. Sint Jacob gelooft dat korte lijnen en eenvoudige werkprocessen helpen om meer tijd vrij te maken voor daar waar het écht om draait. Namelijk oprechte aandacht en zorg voor haar revalidanten en bewoners. Om dit te bereiken introduceert Sint Jacob zelforganiserende teams in de organisatie onder de naam ‘Samen Waardevol’. “Het JacobLoket is een belangrijke schakel in de transformatie van Sint Jacob,” legt Daan van Duin, Programmamanager ‘Samen Waardevol’ bij Sint Jacob uit. “De teams gaan stapsgewijs meer invloed uitoefenen, eigenaarschap nemen en de onderlinge samenwerking verbeteren, om zo de kwaliteit voor de bewoners te verhogen. Daar is ruimte en tijd voor nodig. Een optimale ondersteuning voor onze medewerkers is hierin essentieel. De lancering van het JacobLoket zorgt voor gemak, duidelijkheid én vertrouwen op de werkvloer.”

Voor zowel Sint Jacob als HEYDAY staat service op de werkplek centraal. “Het accent in dienstverlening verschuift steeds meer van werkplek naar medewerker. Om het de medewerker zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we één centraal aanspreekpunt ingericht. Het maakt niet uit waar je vraag over gaat of waar je je bevindt, je kunt altijd bij ons terecht,” aldus Sylvia Smits, Manager Customer Support Service bij HEYDAY. “Of het nu bijvoorbeeld facility, HR of ICT betreft, binnen de zorgorganisatie hoeft niemand meer te zoeken naar de juiste contactpersoon voor een bepaalde vraag, probleem of knelpunt. HEYDAY zorgt voor de juiste verbinding, zowel met interne als externe kanalen.”

Meten is weten

Met jarenlange ervaring als aanbieder van een servicedesk, weet HEYDAY Facility Management als geen ander een serviceloket in te richten en continu te optimaliseren aan de hand van data. “We leggen alle meldingen vast in een Management Informatie Systeem en zorgen altijd voor de juiste opvolging én oplossing. Zo weet een medewerker altijd waar hij of zij aan toe is,” legt Sylvia Smits uit. “Door de data te analyseren weten wij waar medewerkers veel om vragen of klachten over hebben. Hiernaast komen eventuele knelpunten in processen boven tafel. Deze wijze van data-analyse (datamining) biedt bovendien managementinformatie die van grote waarde is voor beslissingen en veranderingen binnen een organisatie. Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen én het verbeteren van de interne processen van Sint Jacob.” Het JacobLoket ging op 1 februari 2018 van start.

HEYDAY breidt met deze inrichting van de servicedesk haar portfolio uit door deze dienst ook als losstaand product aan te bieden. In de oplossingen van HEYDAY staat het aantrekkelijker, eenvoudiger en leuker maken van de werkomgeving centraal. HEYDAY is koploper in de ontwikkeling en inrichting van voorspelbare dienstverlening (predictive FM), één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het werkveld. Door data te analyseren is het mogelijk om de proactief op veranderingen in te spelen en de dienstverlening beter en efficiënter in te richten.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday