<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Ilse Albring van HEYDAY: ‘Werk maken van een circulaire werkomgeving’

28 december

Een dienstverleningsconcept volledig circulair inrichten met als doel een duurzame en vooral circulaire werkomgeving te creëren. Dat is het uitgangspunt van de circulaire coalitie die facilitaire ketenpartners werkzaam in het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in Den Haag zijn aangegaan. “We hebben in één jaar tijd heel veel samen bereikt”, zegt Ilse Albring, klantmanager bij HEYDAY.

In december 2019 hebben de ketenpartners actief in de Haagse Poort, het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden hun handtekening over de circulaire coalitie gezet. Deze heeft als ambitie het creëren van een 100% circulair dienstverleningsconcept voor de locatie de Haagse Poort met een jaarlijkse CO2- reductie in 2025. "En dat doen we door het sluiten van de keten binnen het ecosysteem van NN door integrale samenwerking, het loslaten van traditionele processen, toepassen van circulaire businessmodellen en het bewerkstelligen van systeemveranderingen", aldus Albring.

De partijen hebben eerst gekeken naar wat ze nu al aan duurzame initiatieven in het bedrijf hebben en dat ze op dat vlak voor Nationale Nederlanden kunnen betekenen. Besloten is toen om maandelijks een dagdeel bij elkaar samen te komen. “Om vervolgens in co-creatie kennis en ervaringen met elkaar te delen.” Na de uitbraak van corona werden de maandelijkse bijeenkomsten digitaal gehouden maar waren volgens Albring daardoor niet minder effectief. “We zijn bezig geweest om de ambitie een circulaire samenwerking voor een circulaire werkomgeving handen en voeten te geven.”

Daartoe gericht op mens, materiaal en milieu. Doelen die geformuleerd zijn variëren van in 2022 een CO2-reductie van twintig procent tot aan het hebben van geen restafval meer. Voor het restaurant is een circulair concept opgesteld en goederen die vanaf de zogenoemde stadslogisitiek CO2-neutraal naar de Haagse Poort worden gebracht. Het vraagt veel tijd en energie van de ketenpartners. “We hebben veel met elkaar tot stand gebracht maar het kost tijd en commitment van alle partijen”, aldus Ilse.

Over Ilse Albring

Als klantmanager is Ilse onder andere verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het contract bij Nationale Nederlanden. Ze is al meer dan 20 jaar werkzaam in de facilitaire branche bij verschillende opdrachtgevers. Ilse heeft Nationale Nederlanden geholpen bij het opzetten en uitvoeren van 16 beloftes, één hiervan is het opzetten van het duurzaam meerjarenplan. Dit plan heeft geleid tot een duurzaamheidscoalitie samen met alle ketenpartners en Nationale Nederlanden, waar Ilse in gezamenlijkheid reeds leuke circulaire initiatieven heeft doorgevoerd.

Dit artikel is verschenen in het Stadsblad Special edition Cirkelstad.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday