<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY verzorgt facilitair management ASSET Rail

23 april

Met ingang van 1 maart verzorgt HEYDAY Facility Management de facilitaire dienstverlening van ASSET Rail. ASSET Rail is een spooronderhoudsaannemer met de contractgebieden Gelre, Eemland, De Peel en Drenthe in het beheer. De keuze viel op HEYDAY doordat beide partijen het belang van innovatie en duurzaamheid in hun dienstverlening onderstrepen.

ASSET Rail is een samenwerking tussen Dura Vermeer en Arcadis. Doordat HEYDAY al geruime tijd voor Arcadis de facilitaire dienstverlening verzorgt, is HEYDAY ook bij ASSET Rail in beeld gekomen als facilitair partner. Voor ASSET Rail verzorgt HEYDAY de aansturing en de regie. Diensten als schoonmaak, vending, sanitaire middelen, afvalverwerking en groenvoorziening worden uitgevoerd door ketenpartners. Voor ASSET Rail betekent dit dat zij zich volledig kunnen richten op hun kernactiviteit, terwijl HEYDAY zorgdraagt voor het optimaliseren van de werkplek van medewerkers en daarbij het verblijf van gasten veraangenaamd.

“ASSET Rail is expert op het gebied van innovatief spooronderhoud. We onderscheiden ons door vernieuwend, duurzaam en transparant te ondernemen. Met HEYDAY hebben we een partner gevonden die juist met deze eigenschappen onderscheidend is in het facilitair management,” aldus Mike Maassen, inkoper bij ASSET Rail. “Zij vertalen deze aanpak naar passende facilitaire oplossingen voor ASSET Rail. Door middel van een transparante en uniforme werkwijze op onze verschillende locaties, dragen zij bij aan het succes van ASSET Rail.”

Over ASSET Rail
ASSET Rail is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het spoorwegennetwerk in een aantal regio’s in Nederland. Dit stelt ASSET Rail in staat om een beroep te doen op de uitgebreide kennis en ervaring van vakmensen binnen uiteenlopende disciplines. Dankzij de facilitaire expertise van HEYDAY kan ASSET Rail excelleren binnen het spooronderhoud. De samenwerking zorgt voor plezier, groei en resultaat waarbij alle partners winst boeken.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday