<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY professionaliseert en innoveert facilitaire dienstverlening Brightlands Campus Greenport Venlo

26 maart

HEYDAY Facility Management regisseert met ingang van 1 april 2018 de facilitaire dienstverlening van Brightlands Campus Greenport Venlo, één van de vier Limburgse campussen, die samen staan voor een innovatieregio waar onderzoekers en ondernemers samen de grote uitdagingen aangaan op het gebied van services, materialen, gezondheid en voeding. HEYDAY is door Campus Vastgoed Greenport Venlo aangesteld als Managing Agent-partner om de facilitaire dienstverlening verder te professionaliseren.

Op de Brightlands Campus Greenport Venlo draait alles om gezonde voeding. Hier werken vernieuwers uit het MKB, start ups, wetenschappers en studenten samen aan innovaties op het gebied van gezonde voeding, van kweken en telen en van alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. De kracht van de regio wordt gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state of the art faciliteiten voor business development, fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en ontmoeting. Letterlijk en figuurlijk de proeftuin voor het voedsel van morgen.

Ook vanuit facilitair oogpunt kan Greenport Venlo een proeftuin voor innovaties en duurzaamheidsinitiatieven zijn. “Huurders en bezoekers gaan nieuwe technieken ervaren, zoals bijvoorbeeld schoonmaakrobots die de grote oppervlaktes schoon houden, en voelen dat de campus een plek is waar ontwikkeling voorop staat,” vertelt Bob Mols, algemeen directeur bij HEYDAY. “De campus op Greenport Venlo staat voor experimenteren, iets nieuws creëren. Dat gaan wij, met onze professionals, op facilitair vlak samen met Greenport Venlo en haar bewoners doen. Met nieuwe technieken, modulaire werk-omgevingen en een vernieuwende dienstverlening. De komst van HEYDAY zorgt voor een toekomstbestendige, innovatieve en professionele impuls op facilitair vlak.”

“HEYDAY staat open voor het creëren en opzoeken van de verbindingen op de Campus,” zegt Brigitte de Haan, sitemanager Greenport Venlo en verantwoordelijke voor Vastgoed en Facility Management. “Met Facility Management willen we een stap verder gaan dan enkel het platte faciliteren door het tot stand brengen van een gezond, stimulerend en innovatief (vestigings)klimaat voor werken en ontmoeten.”

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday