<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY, Heijmans en Vermaat doorlopen succesvol vernieuwde ISO-certificering voor NMM

19 maart

Heijmans heeft, met partners HEYDAY en Vermaat, voor het Nationaal Militair Museum de hercertificering van de ISO-certificaten 9001 en 14001 succesvol doorlopen. Met deze hercertificering tonen de betrokken partijen opnieuw aan te voldoen aan de nieuwste internationale normen op het gebied van milieu- en kwaliteitsmanagement.

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg heeft sinds 2014 al ruim één miljoen bezoekers mogen ontvangen. Gasten prijzen het hoge serviceniveau van het museum. Dat is toe te schrijven aan het gezamenlijk ontwikkelde hospitality concept van Heijmans, HEYDAY en Vermaat. Heijmans is verantwoordelijk voor onder meer het onderhoud en exploitatie van het museum. Door de krachten te bundelen, ontbreekt het gasten aan vrijwel niets.

De externe audit, voorafgaand aan de hercertificering, is uitgevoerd door de onafhankelijke certificeringsorganisatie DNVGL. Op basis hiervan heeft het Nationaal Militair Museum aangetoond ook aan de vernieuwde ISO 9001- en 14001-normen te voldoen. Hiermee laten de partijen opnieuw zien dat het museum voldoet aan de eisen van de internationale standaarden voor milieu- en kwaliteitsmanagement.

“Het managementsysteem is beoordeeld als effectief, de milieuresultaten als uitstekend en de belangrijkste auditdoelstellingen zijn bereikt,” aldus Bob Mols, Algemeen Directeur HEYDAY. “Continu verbeteren is één van onze gezamenlijke ambities. En dat doen we samen. We spelen in op de wensen van de bezoekers en hebben als doel ze een onvergetelijke, gastvrije ervaring te bieden. Deze nieuwe certificering is het bewijs dat we daarin slagen en dat we door krachten te bundelen, ook elkaar verder ontwikkelen. Zo blijven we samen werken aan de groei van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Het museum

Het Nationaal Militair Museum belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Met daarbij extra aandacht voor de collecties van landmacht en luchtmacht. Het museum werd op 11 december 2014 geopend door Koning Willem-Alexander en ligt op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Bij het ontwerp van het museum is onder meer uitgegaan van duurzaam (her)gebruik van materialen en het beperken van energieverbruik.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday