<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Ilse Albring vertelt over de circulaire coalitie van Nationale-Nederlanden op Building Holland

30 oktober

Is het mogelijk om een dienstverleningsconcept volledig circulair in te richten? Deze uitdaging ging Ilse Albring, klantmanager bij HEYDAY, graag aan voor Nationale-Nederlanden. De inzet: een integrale samenwerking met ketenpartners voor een duurzame en circulaire werkomgeving. Tijdens Building Holland vertelde ze er alles over. 

Ilse is één van de chainge leaders van de circulaire coalitie van Nationale Nederlanden, HEYDAY en alle servicepartners onder begeleiding van PHI Factory. De circulaire coalitie heeft als ambitie het creëren van een 100% circulair dienstverleningsconcept voor de locatie de Haagse Poort met een jaarlijkse CO2- reductie in 2025. "En dat doen we door het sluiten van de keten binnen het ecosysteem van NN door integrale samenwerking, het loslaten van traditionele processen, toepassen van circulaire businessmodellen en het bewerkstelligen van systeemveranderingen", licht Ilse toe. 

Tijdens Building Holland, dit jaar een volledig online-event, vertelde Ilse alles over de coalitie. In de sessie nam Ilse de deelnemers mee in de wijze waarop de circulaire coalitie deze ambitie vervult via een toonaangevende facilitaire samenwerking en door micro changes een macro change neer te zetten. Ze ging onder meer in op de sleutel tot succes in deze samenwerking, de successen en leerpunten van 2020 en gaf een doorkijkje naar 2021.

Linkedin afbeelding-Circle

Over Ilse Albring

Als klantmanager is Ilse onder andere verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het contract bij Nationale Nederlanden. Ze is al meer dan 20 jaar werkzaam in de facilitaire branche bij verschillende opdrachtgevers. Ilse heeft Nationale Nederlanden geholpen bij het opzetten en uitvoeren van 16 beloftes, één hiervan is het opzetten van het duurzaam meerjarenplan. Dit plan heeft geleid tot een duurzaamheidscoalitie samen met alle ketenpartners en Nationale Nederlanden, waar Ilse in gezamenlijkheid reeds leuke circulaire initiatieven heeft doorgevoerd.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday