<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Caballero Fabriek in zee met HEYDAY voor locatiebeheer en community management

16 maart

HEYDAY Facility Management gaat het locatiebeheer vervullen voor de Caballero Fabriek, een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve, creatieve en culturele bedrijven in Den Haag. Hiernaast gaat HEYDAY aan de slag met het verder vormgeven van het community management en het optimaliseren van facilitaire processen.

Voor de Caballero Fabriek is het creëren van een goede huurdersbeleving een belangrijk thema. Om de bestaande dienstverlening naar een hoger plan te tillen, staan de eerste drie maanden van de samenwerking in het teken van het in kaart brengen van werkzaamheden, piekmomenten en knelpunten. Op basis van deze informatie gaat HEYDAY aan de slag met het optimaliseren van facilitaire processen en contracten.

Community management

Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is het bevorderen van de verbinding tussen de verschillende huurders. Om dit te bewerkstelligen, gaat HEYDAY de komende periode aan de slag met het ontwikkelen van een community concept voor de Caballero Fabriek. In dit concept krijgen de wensen en behoeften van huurders een prominente plek. Het concept draait om het creëren van een omgeving waar de verschillende huurders met elkaar in contact komen.

“De Caballero Fabriek is een mooie, creatieve en energieke hotspot, waar wij graag onze naam aan verbinden. We zien veel kansen om deze plek nog verder tot bloei te laten komen ”, vertelt Sarah Blonk, Business Development Consultant bij HEYDAY. “Naast het optimaliseren van de facilitaire processen en het uitrollen van community management, gaan we voor de Caballero Fabriek aan de slag met het toepassen van data. De huurders krijgen zo een creatieve, energieke omgeving waar verbinding en kennisdeling centraal staat.”

Over Caballero Fabriek

De Caballero Fabriek is een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw waar kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijven met behoud van het industriële karakter van het gebouw een belangrijk thema is. Waar het vroeger draaide om sigaretten, ademt het nu bedrijvigheid op het gebied van multimedia, grafisch ontwerp, fotografie, reclame, ICT, communicatie, evenementen en architectuur. Bedrijven profiteren van elkaars kennis en netwerk en delen faciliteiten als vergaderruimten, pantry’s en een lunchroom.

CabFab 7

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday