<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
ontdek meer HEYDAY.

Duik in de wereld van onze diensten Dot

Roland van Herk: "Fantastische tijd om te werken in facility management"

Terug naar blog overzicht

Elke organisatie is momenteel bezig met een herziening van haar huisvestingsvisie. Versneld door de pandemie is het voor iedereen duidelijk dat het anders moet. Maar niemand weet exact hoe het gaat uitpakken. Juist dat aspect maakt het voor Roeland van Roy en Roland van Herk uitermate boeiend om HEYDAY opdrachtgevers bij te staan in facilitaire dienstverlening en huisvesting.


Of het nu gaat om het integraal regisseren van de dagelijkse facilitaire dienstverlening of om het geven van advies over diensten en huisvesting, de invulling is voor elke organisatie anders, benadrukt het duo. Maar een handvol trends komt eigenlijk overal terug: hybride werken, wendbaarheid, data als sturingsmiddel, de war on talent, wellbeing en duurzaamheid. Die combinatie van ontwikkelingen maakt het “een fantastische tijd om te werken in facility management”, vindt Roeland van Roy, directeur van HEYDAY Integrated.

Zijn collega Roland van Herk, directeur van HEYDAY Interim & Consultancy, valt hem bij. “Facility management is niet langer alleen ondersteunend aan bedrijfsprocessen, maar essentieel om als organisatie succesvol te zijn.”

Grondlegger in Nederland

HEYDAY was twintig jaar geleden de eerste partij in Nederland die alles op het gebied van facility management integraal uit handen nam van haar opdrachtgevers. Van Roy: “We kiezen de best passende partijen uit de markt, laten ze samenwerken als één bedrijf en voeren de dagelijkse regie op de dienstverlening. Zo bouwen we een sterk facilitair fundament, met volop aandacht voor veiligheid en continue doorontwikkeling van het bedrijf en de mensen die er werken.”

Meerdere labels

Om beter zichtbaar te maken dat HEYDAY meer specialistische vormen van dienstverlening kent dan ‘integrated facility management’, worden de verschillende businessunits voorzien van aparte labels. HEYDAY Hospitality (receptiedienstverlening) werd in 2021 als eerste in de markt gezet. HEYDAY Interim volgde even later en begin dit jaar kwam daar HEYDAY Consultancy (facilitair- en huisvestingsadvies) bij. In september volgt de lancering van HEYDAY Integrated.

De labelstrategie werkt, ziet van Herk, kijkend naar de scores in het Partner of Choice-onderzoek van Facto. “In 2021 hadden we alleen een vermelding (3e plaats) in de categorie facilitaire dienstverleners; daar hebben we dit jaar een plekje winst geboekt. Maar daarnaast hebben we nu ook een mooie notering in de categorie facilitaire adviesbureaus. Een mooie externe bevestiging van de keuzes die we hebben gemaakt.”

Kruisbestuiving

Hoewel de adviestak als label nog relatief jong is, is HEYDAY Consultancy nu al een voorloper, durft Van Herk wel te stellen. “Wij investeren veel in het vakmanschap en de toewijding van onze consultants. Ons motto is: fris durven denken, meer durven doen. We dagen opdrachtgevers met een frisse blik van buiten uit, treden buiten gebaande paden en vertalen dat vervolgens in praktische toepassingen. We geven advies met lef.”

“Consultancy is niet alleen maar denken”, vervolgt hij. “Het toepassen is essentieel voor het succes en daarin zijn wij wellicht nog wel het meest onderscheidend. Want de praktische toepasbaarheid baseren we op eigen ervaringen binnen HEYDAY Integrated. Wij weten als enige consultancypartij in Nederland hoe het is om 24/7 verantwoordelijk te zijn voor het complete facility management.”

Zijn collega Van Roy van HEYDAY Integrated valt hem bij. “De kennis van Consultancy en nieuwe concepten die zij ontwikkelen, passen wij in de praktijk toe. Andersom kan Consultancy verbeteringen toetsen aan onze dagelijkse praktijkervaringen.”

Grenzen verleggen

HEYDAY heeft met diverse opdrachtgevers langjarige contracten. Operational excellence is daarbij de basis, maar daarin wil Van Roy niet berusten. “Het pionierschap van 20 jaar geleden zit nog steeds in ons bloed. Wij zijn gefocust op doorontwikkeling. We willen de wereld elke dag een beetje beter achter laten dan hij was en grenzen verleggen. Dat is onze drijfveer.”

Hij ziet die houding bij opdrachtgevers ook terug. “Vroeger werd alleen gestuurd op geld, op financiële middelen. Nu is er veel meer sturing op maatschappelijke waarden en op mensen. De mens staat centraal, die moet optimaal kunnen functioneren.”

Talent aantrekken

Een uitdaging waarvoor eigenlijk elke organisatie momenteel staat, is het vinden van (de juiste) mensen. Van Herk is ervan overtuigd dat de werkomgeving en de dienstverlening daarbinnen bepalend zijn voor het succes bij het vinden van talent. “Ons vakgebied werkt steeds meer als verbinder tussen organisaties en medewerkers. Het gaat erom mensen aan te trekken én vooral te blijven uitdagen. Facility management en de werkomgeving zijn van grote invloed op de bedrijfscultuur.”

Hij noemt de Biotech Campus Delft als voorbeeld. “Dat was een productiegedreven fabriek, weinig aantrekkelijk voor jonge talenten. Dit is omgevormd tot campus, met veel start-ups. Dat trok nieuwe bloedgroepen aan, die een katalysator blijken voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.”

10_HEYDAY_werkenbij_

06-09-2022