<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Duurzaamheid

Binnen HEYDAY hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij maken impact op de volgende vijf gebieden.

07 - HEYDAY_MicheleGiebing-36

C02 en circulair

CO2-voetafdruk in beeld

We hebben inzicht in onze C02-voetafdruk en rapporteren hier periodiek over. Aan de hand van een concreet C02-reductieplan gaan we onze voetafdruk verkleinen. In 2027 willen we CO2-neutraal zijn.

Elektrisch wagenpark

In ons nieuwe leasecontract bieden we alleen ruimte voor elektrische bedrijfsauto’s. Zo streven we naar een volledig elektrisch wagenpark.

Besparing in ons kantoor

In ons nieuwe hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch treffen we verschillende energiebesparende maatregelen. Ook is het kantoor volledig ingericht met hergebruikte en gerenoveerde meubels.

HEYDAY_MicheleGiebing119

Sociaal

Maatschappelijke kalender

Wij inspireren onze mensen om naar eigen keuze sociale activiteiten te verrichten, aan de hand van een actueel overzicht van maatschappelijke activiteiten. Dat kan individueel, met de afdeling of bedrijfsbreed. We streven naar een hoge participatiegraad aan de hand van een intern communicatie- en motivatieprogramma.

Inclusiviteit

Wij voeren een actief beleid rondom de diversiteit van onze mensen en het aannemen en/of begeleiden van mensen met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook formuleren we meetbare doelstellingen voor onze regiepartners en onze eigen organisatie, in het kader van Social Return on Investment (SROI). 

HEYDAY_integrated40

Vitaliteit en gezondheid

Leiderschap

De mentale kracht van onze mensen is een belangrijke waarde voor onze klanten. Vitaliteit en gezondheid zijn daarom onderdeel van ons HEYDAY leiderschapsprogramma. We maken daarbij gebruik van positieve gezondheidsmodellen om groei onder medewerkers te monitoren.

Evenementen

We organiseren terugkerende activiteiten rondom vitaliteit en gezondheid voor onze mensen. Daaraan koppelen we een communicatieprogramma om participatie te verhogen. We meten en evalueren resultaten door middel van medewerkerstevredenheidsonderzoeken. 

HEYDAY_integrated32

Samenwerking in de keten

Regie in duurzaamheid

Als regisseur van het facilitair management hebben we een uniek inzicht in de duurzame expertises van onze regiepartners. Met een eigen up-to-date MVO-database kunnen we altijd optimaal inspelen op de duurzame wensen van onze opdrachtgevers. We selecteren passende leveranciers en monitoren resultaten in lijn met de behoefte van onze opdrachtgevers en onze bedrijfsdoelen.

Innovatie

Het thema duurzaamheid brengen we als leidend thema onder bij onze innovatieambassadeurs. Zo stimuleren we een continu vernieuwingsproces, dicht bij onze opdrachtgevers.

Kennisbijeenkomsten

Het innovatieproces versterken we door periodiek kennisuitwisselingsbijeenkomsten te organiseren rondom succesvolle duurzame transformaties. Dat doen we samen met regiepartners en opdrachtgevers.
HEYDAY_integrated21

Rapportage en de CSRD

Inzicht in onze duurzaamheidsstrategie

Wij geven onze opdrachtgevers en potentiële klanten een transparant beeld van onze duurzaamheidsstrategie en de resultaten die we samen met onze regiepartners op dit gebied kunnen boeken.  

Duurzaamheidsboard als basis

De activiteiten en resultaten van de duurzaamheidsboard en onze vijf impactteams vormen vanaf 2023 de basis van onze uitgebreide duurzaamheidsrapportages, volgens CSRD en ESG.