<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
ontdek meer HEYDAY.

Duik in de wereld van onze diensten Dot

Hybride werken blijft de norm volgens facilitair professionals

Terug naar blog overzicht

Hybride werken is én blijft de norm, zo verwacht de facility professional. Toch geeft één op de drie organisaties aan nog geen beleid te hebben omtrent hybride werken en laten organisaties doorschemeren het lastig te vinden om medewerkers te binden aan hun organisatie. Dit blijkt uit de Benchmark Facility Management 2022-2023 van facilitair management-organisatie HEYDAY, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect.


Hoe ziet de ideale werkomgeving er tegenwoordig uit? En wat is de impact van hybride werken op facilitaire dienstverlening? Na twee onstuimige coronajaren zijn deze vraagstukken actueler dan ooit. Organisaties staan voor interessante keuzes op het gebied van het (thuiswerk)beleid, de werkplek, huisvesting en faciliteiten. En dat in een periode waarin we te maken hebben met een enorme krapte op de arbeidsmarkt en torenhoge inflatie.

Remko Stolk, algemeen directeur van HEYDAY: “Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar de impact van hybride werken op facilitaire dienstverlening en de werkomgeving van de toekomst, maar een facilitair professional beschikt nog niet over de mogelijkheid om zijn situatie te vergelijken en daarvan te leren. Als expert in de werkomgeving vinden wij het belangrijk dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen, dus brengen wij daar met deze benchmark verandering in. Eén ding is zeker: het is een interessante periode om facility manager te zijn.”

De resultaten

Ruim 300 vakgenoten waren bereid om hun ervaringen, kennis en verwachtingen te delen. En wat blijkt: door het hele benchmarkrapport heen komt het belang van hybride werken terug. Facilitair professionals geven aan dat men verwacht dat dit de norm is én blijft in de toekomst. “Dit komt onder meer naar voren in het aantal dagen dat men nu thuis werkt en de verwachting die men heeft over 12 maanden: dit is nagenoeg gelijk. Ook zien we het belang van hybride werken terugkomen wanneer we facilitair professionals vragen naar het aantrekken en behouden van medewerkers.”

Hybride werken brengt uitdagingen met zich mee waar facilitair professionals mee te maken hebben. Zo toont het rapport bijvoorbeeld aan dat één op de drie organisaties nog geen beleid heeft omtrent hybride werken en laten organisaties doorschemeren moeite te hebben om medewerkers te binden aan hun organisatie. “Verder zien we een verschuiving van een kantoor als traditionele werkplek naar een kantoor als ontmoetingsplek. Deze verandering en de begeleiding daarvan vergt een gedegen plan.”

Het onderzoek

De Benchmark Facility Management is een periodieke uitgave met als doelstelling (facilitair) specialisten kennis te laten delen rondom een specifiek thema. In de derde editie heeft HEYDAY aandacht voor de impact van hybride werken op facilitaire dienstverlening en de toenemende mate van wendbaarheid van organisaties. De antwoorden zijn gegeven door professionals uit de praktijk. 

Nieuwsgierig naar alle resultaten? Vraag hier een exemplaar aan van het rapport.

07_HEYDAY_integrated_
Picture of Lisa Hagoort

07-02-2023

PR & Marketing Adviseur bij HEYDAY