<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Hospitality

Hospitality tilt facilitaire dienstverlening naar een hoger plan

Hospitality is een manier van denken en handelen die in deze tijd van digitalisering en individualisering toch zorgt voor de verbinding. Enerzijds kun je met behulp van facilitaire dienstverlening je hospitality naar een hoger plan tillen, aan de andere kant kun je door extra aandacht voor hospitality je dienstverlening optimaliseren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat je je kunt inleven in een gast, klant of medewerker en aandacht voor ze hebt tijdens de verschillende contactmomenten. Dit zijn de momenten waarop een persoon tastbaar contact heeft met een organisatie, die het 'welkom voelen' kunnen maken of breken.

Het hospitality model van HEYDAY

Door klantbeleving meer centraal te stellen, zet je een belangrijke eerste stap in het doorvoeren van hospitality in een organisatie. HEYDAY maakt een onderverdeling in vier pijlers die elk op een specifieke wijze deel uit maken van het facilitaire proces. 
 
  • Personeel: wie verzorgt het contactmoment?
  • Plaats: hoe wordt de omgeving ervaren?
  • Product: welke dienst wordt ingezet om het doel te bereiken?
  • Proces: hoe verloopt het contactmoment?
Aan de hand van deze pijlers kun je de beleving binnen een organisatie optimaliseren. Om een goed beeld te krijgen is het zaak dat je een volledig beeld hebt van alle contactmomenten van een gast, klant of medewerker. Dit noemen we de guest journey. Gebruik bij het onderzoeken van deze contactmomenten alle zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven), want zintuigen zijn de receptoren van hospitality.
Vergaderservice-602x609

Hoe HEYDAY kan helpen

Omdat hospitality en facility management in ons DNA zit, weten we als geen ander hospitality te vertalen naar facilitaire dienstverlening en community management. We kunnen je onder meer helpen met:

  • Het ontwikkelen van huisvestings-, hospitality- of serviceconcepten op basis van persona’s en guest journey’s
  • Het inrichten of optimaliseren van de facilitaire organisatie of dienstverlening vanuit een hospitality gedachte
  • De ontwikkeling en implementatie van community management
  • Inzicht bieden in het gastvrijheidslevel van een organisatie of het onderzoeken van klant- en medewerkerstevredenheid
  • Het bieden van (tijdelijke) ondersteuning voor hospitality dienstverlening, denk aan receptionistes, gastvrouwen/heren, community hosts, huismeesters of conciërges
hart-597x609

Hoe gastvrij is jouw organisatie?

Wil je weten hoe het met de gastvrijheid binnen jouw bedrijf is gesteld? Of hoe een gast een bezoek aan jouw organisatie beleefd? Door middel van een belevingsscan kunnen we hierbij helpen, waarbij we de volledige guest journey onder de loep nemen.

Vraag belevingsscan aan