<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

De ideale werkplek begint bij inzicht in werkplekbezetting.

swoosh
1.HEYDAY_consultancy-44-min

Inzicht in werkplekbezetting.

Van oudsher zijn medewerkers gewend om een vaste werkplek te hebben. Hoewel veel organisaties nu de overstap maken naar flexibel werken of activiteit gerelateerd werken, blijkt dat medewerkers nog vaak een vaste werkplek claimen. Gevolg is dat kantoren overvol lijken, hoewel ze dat eigenlijk niet zijn.

De sleutel tot de ideale werkplek ligt bij het gedragsaspect. Inzicht in werkplekbezetting helpt om het gewenste gedrag en de gewenste bedrijfscultuur te stimuleren voor een prettige werkomgeving.

5.HEYDAY_consultancy-28-min

Optimaal gebruik van werkplekbezetting.

Wanneer je als organisatie het gevoel hebt dat de werkplekken niet optimaal benut worden, biedt een bezettingsgraadmeting uitkomt. Een bezettingsgraadmeting brengt in kaart in welke mate een kantoorpand bezet én benut wordt. Gedurende een bepaalde periode wordt gekeken welke werkplekken worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt en hoe lang ze worden gebruikt. Hiermee krijg je niet alleen inzicht in drukke dagen en tijdstippen op de werkvloer, maar breng je ook ongewenst gebruik van werkplekken, ruimten of middelen in kaart.

Bovendien kan inzicht in de werkplekbezetting, zeker in combinatie met andere data, belangrijke facilitaire informatie opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het aantal werkplekken dat bezet is in relatie tot de inkoop van de catering. Wanneer je weet dat er doorgaans op woensdag veel minder mensen in het pand zijn, kun je daar het aanbod in je bedrijfskantine op afstemmen. Op deze manier kun je je facilitaire kosten verlagen of processen optimaliseren.

 

2.HEYDAY_consultancy-11-min

De meerwaarde van inzicht.

 

  • Objectief inzicht: Door een externe partij in de arm te nemen voor het uitvoeren van een bezettingsgraadmeting breng je objectief het gebruik van een kantoorpand in kaart. Op basis van deze informatie is het mogelijk om het werkplekconcept te optimaliseren.


  • Kostenvoordelen: Het real-time combineren van datastromen levert kostenvoordelen en efficiëntieslagen op. Je achterhaalt of er in ruimtes onnodig energie lekt omdat er niemand aanwezig is, kunt inspelen op het aantal aanwezige medewerkers met het aanbod van de catering of brengt overbodige vierkante meters aan het licht.


  • Direct implementeerbaar: Onze specialisten kijken vanuit het perspectief van de gebruiker en hebben ruime ervaring met het inzichtelijk maken van werkplekbezetting. Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt.


  • Bewezen trackrecord: We beschikken over verregaande kennis om een omgeving te realiseren waarin medewerkers optimaal presteren — van het continu monitoren van de bezettingsgraad en het wegnemen van onrust op de werkvloer tot het signaleren van knelpunten in bestaande werkplekconcepten.

Ontdek de werkplekbezetting van jouw kantoorpand(en)

Onze specialisten maken graag de bezettingsgraad van jouw kantoorpand inzichtelijk. Welk vraagstuk je ook hebt, onze specialisten geven je vrijblijvend advies zodat je de beste werkomgeving voor je collega's kunt creëren.

HEYDAY_experts-25-2