<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Creëer de ideale werkplek met het juist passende werkplekadvies.

swoosh
1.HEYDAY_consultancy-29-min

Werkplekadvies op maat voor de ideale werkplek.

De ideale werkplek ziet er voor elke organisatie anders uit. Het is de vertaling van de visie, identiteit en organisatie-ambitie naar de werkomgeving. Om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen is het bovendien erg belangrijk als organisatie om een werkomgeving te creëren waar medewerkers en andere gebruikers zich prettig voelen en gemotiveerd zijn. Onze workplace consultants verdiepen zich in de medewerkers en de werkomgeving en formuleren een passend advies om de organisatie vooruit te helpen.  
1.HEYDAY_consultancy-44-min

Waarmee kunnen we je helpen?

 • Inventariseren van wensen en behoeften van medewerkers
 • Opstellen van een werkplekconcept op maat op basis van de visie, identiteit en organisatie-ambitie
 • Opstellen van een functioneel Programma van Eisen
 • Begeleiden van verandertrajecten of cultuurprogramma's 
 • Implementatie van een nieuw werkplekconcept
 • Hulp bij aanbestedingen, facilitaire inkoop, tenders en sourcing strategie
 • Optimaliseren en inrichten van bestaande huisvestings- en werkplekconcepten
 • Uitvoeren van tevredenheids- en prestatiemetingen
 • Slim omgaan met het benutten van bezettingsgraadmetingen,  informatiemanagementsystemen en data

 

FW - Banner - 2023 klein

Hoe ziet de ideale werkomgeving er anno 2025 uit?

Kantoren en werkplekken blijven een belangrijke rol vervullen: dit biedt kansen en uitdagingen voor elke organisatie. Ontdek die in het whitepaper.

6.HEYDAY_consultancy-7-min

De meerwaarde van werkplekadvies bij HEYDAY.

 • Direct implementeerbaar: Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt. Het biedt een betrouwbare, degelijke basis waarop je kunt bouwen.
 • Specialistische consultants: We hebben 600 professionals met specialistische kennis in huis. We kennen de markt en beschikken over data en kennis uit de praktijk die we benutten in het formuleren van een passend werkplekadvies.
 • Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie is jouw situatie en jouw vraag écht ons uitgangspunt. We verdiepen ons in de visie, identiteit en ambitie van jouw organisatie en vertalen dit naar een werkplekconcept op maat. 
 • Geen verrassingen: We spreken van tevoren duidelijk af hoe lang de opdracht duurt, wat het resultaat is en welke kosten voor de werkplek ermee gemoeid zijn.
 
1.HEYDAY_consultancy-header-home

Onze werkwijze bij werkplekadvies.

Allereerst gaan we met je in gesprek om de vraagstelling scherp te krijgen — wat is de vraag achter de vraag? — en de scope te bepalen. Op basis daarvan formuleert een workplace consultant, geselecteerd op basis van jouw specifieke situatie, een voorstel.

Indien akkoord gaan we op locatie aan de slag om de situatie optimaal te kunnen beoordelen, gerichte vragen te stellen en gevoel bij de organsatie te krijgen. In de ideale werkplek en werkomgeving verweef je het DNA van je organisatie én het DNA van je klanten, medewerkers en andere stakeholders. Indien gewenst rapporteren we tussentijds en is het resultaat een praktisch werkplekadvies waar je direct mee aan de slag kunt.

Wanneer je wenst dat we het advies ook uitvoeren, is degene die het advies presenteert ook direct je aanspreekpunt voor het uitwerken en implementeren van het werkplekconcept.

Werkplekadvies op maat voor jouw organisatie.

Spar met een van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om de beste werkomgeving te realiseren waar medewerkers en andere gebruikers zich prettig voelen en gemotiveerd zijn. Passend bij de visie, identiteit en organisatie-ambitie. 

HEYDAY_experts-25-2