<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

De belangrijkste trends op het gebied van de werkplek.

swoosh
HEYDAY_experts-2

1. Werkgeluk als prioriteit

Meer dan ooit bepaalt de werkomgeving de betrokkenheid van medewerkers met de organisatie en de prestatie van werknemers op de werkvloer. Als organisatie wil je dus inspelen op de trends en ontwikkelingen op het gebied van workplace management. 
 
De werkplek is meer dan een fysieke ruimte, dus een goede reden als organisatie om de werkplek als kans te beschouwen voor verbetering. Met trends als activiteit gerelateerd werken, verbinding met de werkomgeving, het welzijn van medewerkers en de beleving van de werkplek kun je bijdragen aan het werkgeluk en de betrokkenheid van je medewerkers bij jouw organisatie.
2.HEYDAY_consultancy-11-min

2. Beleving van een gezonde werkomgeving

De gedachte dat de werkplek slechts een tastbare ruimte is met het bureau, de stoel, de printer en het koffieautomaat is niet meer van deze tijd. De werkomgeving geeft medewerkers heel de dag door prikkels, zelfs wanneer je medewerkers dit zelf niet in de gaten hebben. De werkplek is een totaalconcept voor de bewuste én onbewuste beleving van de werkomgeving door de gebruikers.

De beleving van de werkomgeving roept om een persoonlijke benadering. Medewerkers willen zich graag gezien en gehoord voelen. Met een inventarisatie kunnen de vereisten en wensen van de medewerkers voor de werkplek opgehaald worden.

De werkplekken moeten de juiste sfeer overbrengen die past bij de medewerkers én bij de organisatie. De organisatie-ambitie om bijvoorbeeld duurzaam of modern te zijn, moet dan ook terugkomen in de werkomgeving. Wanneer je medewerkers de organisatie-ambitie ook elke dag door en door beleven op hun werkplek, draagt een gezonde werkomgeving bij aan de organisatiedoelstellingen.

HEYDAY_experts-27

3. Welzijn van personeel bevorderen met de ideale werkplek

Door alle prikkels van het werk dat nooit stil staat, hebben medewerkers meer dan ooit behoefte aan rust en privacy. In drukke open ruimtes zit je als medewerker niet op je gemak met iedereen die voorbijloopt en over je schouder mee kan kijken. Als organisatie faciliteer je een veilig gevoel door een werkomgeving te creëren met voldoende privacy mogelijkheden op de werkplek.
 
In gesprek met je medewerkers wordt duidelijk waar je medewerkers behoefte aan hebben. Je kunt niet invullen voor een ander wat een gezonde werkomgeving voor hem of haar betekent. Door de ideale werkplek te realiseren vanuit de wensen van de medewerker, stel je het welzijn van je personeel voorop. 
 
De ideale werkplek heeft tenslotte als prioriteit het welzijn van het personeel. Een werkplek waarin de medewerker zich op zijn of haar gemak voelt, draagt bij aan de werkplekvoldoening. Werkplek-voldoening straalt vervolgens af op het werkplezier en het werkgeluk dat medewerkers ervaren binnen de organisatie.
HEYDAY_experts-9

4. Activiteit gerelateerd werken

De huidige werkcultuur bepaalt dat we vaak onderweg en altijd bereikbaar zijn. Hiermee krijgen medewerkers veel prikkels binnen en ligt een burn-out op de loer. Een nieuwe werkplekindeling kan bijdragen aan een gezonde werkomgeving voor je medewerkers. Een werkomgeving die gericht is op flexibel werken biedt in dit geval uitkomst.
 
Flexibel werken houdt in dat medewerkers op basis van de soort activiteit van hun werk op dat moment een passende werkplek opzoeken. Als organisatie faciliteer je hierin door het activiteit gerelateerd werken te ontwikkelen. Activiteit gerelateerd werken houdt in dat er een mix is in de werkomgeving tussen afzonderen en afstemmen. Op werkplekken waar medewerkers zich kunnen afzonderen, is ruimte om te bellen en in alle rust geconcentreerd te werken. Wanneer afstemming plaatsvindt, zijn er ruimtes om te overleggen en samen te werken. 
 
Activiteitgericht werken wordt vertaald in een werkplekconcept met een vlekkenplan. Dit is geen vlekkenplan gebaseerd op teams en afdelingen, maar op basis van flexibiliteit in het soort activiteit. Deze trend in de werkomgeving is continu in ontwikkeling, dus met een modulaire inrichting heb je een aanpassing als organisatie zelf in de hand. 
1.HEYDAY_consultancy-15-min

5. De werkplek is meer dan een fysieke ruimte

Voorheen was de werkplek een functionele ruimte. Het was ingericht met hooguit het benodigde meubilair en medewerkers werden letterlijk in hokjes geplaatst. Maar de werkplek is zoveel meer dan een fijn bureau, inclusief prettige bureaustoel op je eigen vierkante meter.

Tegenwoordig weten we dat wanneer medewerkers zich lekker voelen op hun werkplek, ze ruim kunnen presteren binnen de organisatie. Wanneer de werkplek en werkomgeving ingericht zijn vanuit de gedachte van de gebruiker, zijn je medewerkers blij, ontspannen en gemotiveerd. Een prettige werkplek en een inspirerende werkomgeving dragen bij aan de werkplekvoldoening die medewerkers ervaren. 
 
De werkplek moet afgestemd worden op de gebruiker en is meer dan de spullen die er staan. Factoren als stress, productiviteit en motivatie zijn verbonden met de werkplek en de werkomgeving. Met de ideale werkplek hou je rekening met deze factoren en voorzie je in de werkplekvoldoening. Hiermee zet je als organisatie een grote stap richting werkgeluk voor je medewerkers en bied je ruimte voor een betere prestatie.
5.HEYDAY_consultancy-28-min

6. Verbinding met een goed werkplekconcept

In een groot kantoorpand is het lastig om als werkgever al je medewerkers met elkaar te verbinden. Die verbinding wordt bemoeilijkt doordat medewerkers vaak thuis werken en onderweg zijn tussen verschillende locaties. Toch is de onderlinge verbinding cruciaal in het creëren van medewerkersbetrokkenheid binnen je organisatie. Betrokken medewerkers zijn gemotiveerder en ervaren meer werkplezier. 
 
Voorheen werden medewerkers op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie. Tegenwoordig wordt er vergaderd of informeel een kop koffie gedronken om het laatste nieuws te bespreken. Maar er zijn meer kansen om als organisatie verbinding te stimuleren.
 
Door als werkgever samenwerkdagen, evenementen, thema-avonden of weekstarts te organiseren, geef je je medewerkers de ruimte om elkaar te ontmoeten. Met o.a. samenwerkplekken, een community-ruimte, creative workspaces en een multifunctioneel bedrijfsrestaurant kun je als werkgever deze ontmoetingen mogelijk maken. Maar ook buiten het werk om kun je als werkgever verbinding faciliteren. Denk aan sportfaciliteiten, een playground en een ruimte voor ontspanning. Dit zorgt niet alleen voor verbinding tussen medewerkers, maar ook voor een hogere betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie als geheel.

Vragen over de trends & ontwikkelingen?

Neem contact op
8.HEYDAY_consultancy-7-min

Trendrapport

Duik dieper in de belangrijkste trends en ontwikkelingen om jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst. In dit whitepaper stippen we aan hoe je er op in kunt spelen.

Download hier het trendrapport