<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Werkplek: van kostenpost naar toegevoegde waarde.

swoosh
Specialisten_HEYDAY_consultancy-22

Meer dan slechts een werkplek.

Een werkplek is meer dan een bureau en een stoel. Bij het berekenen van de kosten van een werkplek komt dan ook veel meer kijken dan slechts het optellen van de kosten voor het meubilair en het gebouw waarin de werkplek zich bevindt. Want ook de kosten voor ICT, facilitaire services en organisatiekosten worden in een werkplek doorberekend. 

Daarnaast wordt het gebouw steeds belangrijker in de beleving van de werkomgeving. Sinds we weten dat een prettige werkomgeving bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit van medewerkers, is een werkplek dus niet zozeer een kostenpost maar eerder een waardevolle investering.

HEYDAY_experts-12

Opbouw kosten werkplek.

De kosten van een werkplek zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen, met elk een eigen dynamiek. Het is een uitdaging om deze kosten inzichtelijk te maken. Dat heb je nodig om te zien waar je kunt besparen en waar winst te halen valt. 

Om inzicht te krijgen in de kosten per werkplek en vast te stellen wat het oplevert, doe je er goed aan elke kostensoort afzonderlijk onder de loep te nemen. Aan de hand van een zorgvuldige kostenanalyse wordt een besparingspotentieel al snel inzichtelijk. Ook biedt het een inkijkje in wat bepaalde investeringen je hebben opgeleverd. 

HEYDAY_experts-34

Vier soorten kosten.

De kosten van een werkplek zijn op te splitsen in vier onderdelen.

 1. Gebouw en Infrastructuur (55%)

  Denk hierbij aan het gebouw zelf en alle ondersteunende diensten die het werken in een gebouw mogelijk maken. Deze kosten zijn de afgelopen jaren gestegen, mede doordat er steeds duidelijker een verband is te zien tussen arbeidsproductiviteit en de beleving van de werkomgeving. Een aantrekkelijke werkomgeving draagt bij aan een positief imago en een hogere medewerkerstevredenheid. Op veel werkplekken wordt hier nog niet erg veel rekening mee gehouden. Zonde, want een prettige werkplek maakt medewerkers efficiënter.


 2. Mens en Organisatie (15%)

  Ook de kosten van ondersteunend personeel worden doorberekend naar de werkplek. Denk hierbij aan een ICT-desk, beveiliging en/of een arbodienst. Daarnaast maken centrale (staf)functies ook een klein onderdeel uit van de kosten van een werkplek.


 3. Strategisch facilitair management (5%)

  Vijf procent van de werplekkosten zijn terug te voeren op de overkoepelende regie op de werkomgeving, ofwel strategisch facility management.


 4. ICT-oplossingen (25%) 

  Een kwart van de kosten van een werkplek is voor ICT-oplossingen. Deze dragen bij aan een kwalitatief betere werkplek en een efficiënter en flexibeler ruimtegebruik. Door de toenemende vraag naar security en cloudoplossingen zijn deze kosten aan veranderingen onderhevig. Daarnaast betalen werkgevers geld voor software die speciaal in hun branche nodig is.

HEYDAY_experts-19

Hoe bereken je de kosten van een werkplek?

Bij het berekenen van de kosten van een werkplek wordt meestal uitgegaan van een vierkante meter prijs, met daarin alle kosten die bij een werkplek komen kijken. Door dit bedrag te vermenigvuldigen met de gemiddelde oppervlakte van een werkplek, krijg je de prijs en kosten per werkplek.
 
De NFC index biedt een leidraad voor het benchmarken van de kosten van een werkplek. Bovendien geeft de jaarlijkse NFC index aan welke trends er spelen en hoe deze verband houden met wat een werkplek oplevert.
1.HEYDAY_consultancy-15-min

Investeren in de werkplek loont.

Het gebouw wordt steeds belangrijker in de beleving van de werkomgeving. De kosten die daarvoor worden gemaakt betalen zich terug in een positief imago en een hogere medewerkers-tevredenheid. Een prettige werkomgeving draagt bij aan de arbeidsproductiviteit van medewerkers. Ook is er een link tussen de gemaakte kosten voor een werkplek en de hoeveelheid medewerkers die hun werkplek met trots laten zien. Er is zelfs een aangetoond causaal verband tussen de kosten van een werkplek en de beleving van de werkomgeving. 
 
De werkplek is vandaag de dag steeds meer een secundaire arbeidsvoorwaarde. Bij de keuze van een baan speelt de beleving van de werkplek een grote rol. Andersom werkt het zeker zo voordelig, want mensen die zich prettig voelen op hun werkplek werken productiever. Investeren in een prettige werkplek kan dus zeker de moeite waard zijn omdat het winst oplevert.

Wil je weten of je alles uit de werkomgeving haalt?

Ontdek hoe je een goede werkomgeving realiseert tegen een marktconforme prijs zonder verlies van kwaliteit. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

HEYDAY_experts-25-2