<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Een gedegen huisvestingsadvies.

swoosh
Werken-3.HEYDAY_consultancy-45-min

Gedegen huisvestingsadvies als basis voor je huisvestingsstrategie.

Wanneer huisvestingsvraagstukken zich aandienen in je organisatie is een goed huisvestingsadvies de basis van verdere stappen. Het geeft je handvatten voor de verbeteringen die je wilt doorvoeren en efficiencyslagen te maken binnen je huisvesting. Onze huisvestingsadviseurs verdiepen zich in jouw uitdagingen ten aanzien van huisvesting en formuleren een passend huisvestingsadvies. De consultant gaat aan de slag, terwijl jij je ondertussen kunt richten op jouw core business. 

Specialisten_HEYDAY_consultancy-22

Waarom huisvestingsadvies?

  • Inzicht in status van je huisvesting (huisvestingsanalyse)
  • Aansluiting bij de huisvestingsvisie
  • Hulp bij uitwerken van de huisvestingsstrategie
  • Het optimaliseren en inrichten van het huisvestingsconcept
  • Verduurzamen van het pand
  • Benutten van al je data
  • Inzicht in het verbeterpotentieel
2.HEYDAY_consultancy-40-min

Huisvestingsanalyses.

Er zijn verschillende knoppen waaraan je kunt draaien om huisvestingskosten terug te dringen. Als je huurt, ben je vaak een stuk flexibeler in het afnemen van vierkante meters. Locatie speelt ook een grote rol: voor een pand midden in het centrum betaal je nu eenmaal meer dan voor een gebouw op een bedrijventerrein.
 
Bij de keuze voor een bepaald scenario is het verstandig om de kosten van de verschillende scenario’s door te rekenen. Aan de hand van een zorgvuldige kostenanalyse wordt het besparingspotentieel al snel inzichtelijk. Wat betekent het om op jouw huidige locatie te blijven in de toekomst en wat kost dit? En wat ben je kwijt als je gaat verhuizen? Dit helpt bij het maken van een weloverwogen keuze die past binnen het budget en de strategische doelstellingen.
 
Hiernaast is het goed om je te realiseren dat winst niet alleen is uit te drukken in euro’s. Goede huisvesting leidt namelijk tot hogere winstgevendheid, helpt bij het aantrekken van talent en draagt bij aan een positief imago. Het is dus onverstandig om huisvestingskosten slechts als kostenpost te benaderen, en kun je beter kijken naar wat de investering oplevert in het totaalplaatje.
STAPPE~2

Een strategisch huisvestingsplan in 8 stappen.

In dit stappenplan zetten we in 8 stappen uiteen hoe je tot een strategisch huisvestingsplan kunt komen. Leer met dit whitepaper hoe je waarde kunt toevoegen met huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel. 

3.HEYDAY_consultancy-12-min

Scenario's in huisvestingsadvies.

Aan de hand van deze analyses stellen de huisvestingsadviseurs een aantal scenario’s op, meestal drie tot vijf. Deze scenario’s geven een beeld van mogelijke oplossingen die zijn gebaseerd op de verkregen informatie. Omdat er bij aanvang niet één oplossing is, bepalen we samen welke scenario’s het beste passen in de huisvestingsstrategie. De scenario’s werken we zorgvuldig uit zodat er een duidelijk beeld is van de oplossingen die aansluiten bij de huisvestingsanalyses.

2.HEYDAY_consultancy-13-min

Verbeterplan.

Een belangrijk onderdeel van het huisvestingsadvies is een verbeterplan waarin we naar de toekomstige situatie toewerken. Bovendien plaatsen we hiermee het verbeterplan in een financieel kader. Aan de hand van de GROTIK-eenheden maken we inzichtelijk wat je met de nieuwe plannen bespaart of wat het je gaat kosten. In het verbeterplan komt ook aan de orde welke aanpassingen wenselijk zijn:
 
  • Organisatorische aanpassingen: Op basis van het advies is het wenselijk dat de indeling van het pand verandert, bijvoorbeeld omdat bepaalde doelgroepen of werkzaamheden op andere locatie beter tot hun recht komen.
  • Gebouwgerelateerde aanpassingen: Het pand zelf voldoet. Aanpassingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de eisen ten behoeve van de werkzaamheden, de doelgroepen of de huisvestingsvisie van de organisatie.
  • Werkconcept aanpassingen: De manier van werken vraagt om aanpassing van de huisvesting omdat in de huidige locatie de gewenste werkconcepten niet kunnen worden uitgerold.
  • Geografische aanpassingen: De geografische ligging is niet in lijn met de huisvestingsvisie. Om aan te sluiten bij de wensen en ambitie van de organisatie is een bedrijfsverhuizing naar een locatie elders de meest voor de hand liggende oplossing.
Home-2.HEYDAY_consultancy-14-min

De meerwaarde van huisvestingsadvies bij HEYDAY.

Huisvestingsadvies biedt maatwerk. De huisvestingsadviseurs van HEYDAY stellen de medewerkers centraal. Het wordt inzichtelijk welke huisvesting medewerkers nodig hebben om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en welke faciliteiten ze daarbij nodig hebben.

  • Direct implementeerbaar: Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt.

  • Kennis van de praktijk: We kennen de markt en beschikken over data en kennis uit de praktijk die we benutten in het formuleren van een passend huisvestingsadvies.

  • Geen verrassingen: We spreken van tevoren duidelijk af hoe lang de opdracht duurt, wat het resultaat is en welke huisvestingskosten ermee gemoeid zijn.

  • Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie is jouw situatie en jouw vraag écht ons uitgangspunt.

  • Specialistische consultants: We hebben huisvestingsadviseurs met specialistische kennis voor elke vraag.
3.HEYDAY_consultancy-9-min

Onze werkwijze bij huisvestingsadvies.

Allereerst gaan we met je in gesprek om de vraagstelling scherp te krijgen — wat is de vraag achter de vraag? — en de scope te bepalen. Op basis daarvan formuleert een huisvestingsadviseur, geselecteerd op basis van jouw specifieke situatie, een voorstel.

Indien akkoord gaan we op locatie aan de slag om de situatie optimaal te kunnen beoordelen, gerichte vragen te stellen en gevoel met de omgeving te krijgen en houden. Indien gewenst rapporteren we tussentijds en is het resultaat een praktisch huisvestingsadvies waar je direct mee aan de slag kunt.

Wanneer je wenst dat we het advies ook uitvoeren, is degene die het advies presenteert ook direct je aanspreekpunt voor het huisvestingstraject.

Ontdek hoe huisvestingsadvies jouw organisatie verder helpt.

Onze specialisten fungeren graag als sparringpartner: bespreek met hen geheel vrijblijvend jouw specifieke vraagstuk en ontvang praktisch en toepasbaar huisvestingsadvies. 

HEYDAY_experts-25-2