<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Zakelijke huisvesting: expertise in ontzorgen, faciliteren en organiseren.

swoosh
1.HEYDAY_consultancy-29-min

Maatwerk van binnen en van buiten.

Hulp bij zakelijke huisvesting zorgt voor:

 • Ondersteuning op operationeel, tactisch en strategisch niveau
 • Garantie van bedrijfscontinuïteit
 • Verbetering van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen
 • Medewerkerstevredenheid
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
1.HEYDAY_consultancy-44-min

Waarom verdient huisvesting aandacht?

Inspelen op de toekomst met een strategisch huisvestingsplan

Strategisch huisvestingsmanagement omvat alle activiteiten om je organisatie optimaal te faciliteren. Met een strategisch huisvestingsplan voorkom je risico’s in kosten en bedrijfsvoering én draag je bij aan de strategische doelstellingen.

Op deze pagina lees je alles over:

 • Belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie waar je met een strategisch huisvestingsplan op in moet spelen

 • De huisvestingsvisie als uitgangspunt voor het strategisch huisvestingsplan

 • Alle onderdelen van het strategisch huisvestingsplan

 • Het meerjarenplan en de voordelen van een meerjaren onderhoudsplan

Lees meer over het strategisch huisvestingsplan
2.HEYDAY_consultancy-40-min

Huisvestingskosten optimaliseren

Huisvestingskosten vormen een grote kostenpost die je als organisatie het liefst zo laag mogelijk houdt, zonder verlies van kwaliteit. Hierbij is inzicht in uitgaven en een passende wijze van huisvesting cruciaal.

Ontdek op deze pagina meer over de aspecten van huisvestingskosten:

 • Op welke manier huisvestingskosten zijn opgebouwd

 • Hoe je kunt besparen op huisvestingskosten

 • Hoe je het budget voor huisvestingskosten kunt bewaken en hierop actief kunt sturen

Lees meer over huisvestingskosten
Toekomst zakelijke huisvesting

Wat brengt de toekomst van zakelijke huisvesting?

Kansen en uitdagingen in huisvesting zijn in deze whitepaper vertaald naar handige tips voor de huisvestingsmanager. 

6.HEYDAY_consultancy-7-min

Onze huisvestingsdiensten.

Huisvestingsadvies

Met huisvestingsadvies leg je de basis voor een plan van aanpak voor de huisvestingsvraagstukken uit je organisatie. Met dit maatwerkadvies ben je in staat verbeteringen en efficiency door te voeren binnen je primaire en secundaire bedrijfsprocessen.

Lees meer over huis huisvestingsadvies
2.HEYDAY_consultancy-13-min

Herhuisvesting

Na de herziening van je huisvesting kan een verandering van je huidige huisvesting nodig zijn. Je wilt dat de minimale aanpassing, complete verbouwing of ingrijpende bedrijfsverhuizing zorgeloos, gestructureerd en gecontroleerd verloopt.

Lees meer over herhuisvesting
5.HEYDAY_consultancy-42-min

Huisvestingsmanagement

Met huisvestingsmanagement regel je het gedoe van alle diensten en voorzieningen die gemoeid zijn met huisvesting. Het dagelijks beheer is ten slotte de motor die je organisatie dagelijks draaiende houdt.

Lees meer over huisvestingsmanagement
Specialismen_5.HEYDAY_consultancy-28-min

Waarom zakelijke huisvesting bij HEYDAY?

Als expert in huisvesting voor jouw branche, helpen onze huisvestingsadviseurs met de huisvestingsvraagstukken van jouw organisatie. In een huisvestingstraject ontzorgen, faciliteren en regelen wij het traject op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 • Specialistische kennis van jouw branche: Zakelijke huisvesting is altijd maatwerk. Onze huisvestingsadviseurs hebben kennis van jouw branche: van zakelijke dienstverlening tot overheden.

 

 • Ontzorging en ondersteuning van A tot Z: Van strategisch huisvestingsplan tot uitvoering en van het doorberekenen van de huisvestingskosten tot het dagelijks beheer. Wij helpen je bij het huisvestingstraject van begin tot eind.

 • Eindgebruiker van huisvesting staat centraal: In het traject werken wij vanuit de gedachte van de opdrachtgever én de medewerker. Door de mens centraal te zetten verloopt het huisvestingstraject soepel, zorgeloos en met zo min mogelijk weerstand.

 

 • Onderdeel van jouw organisatie: Huisvesting is een grote kostenpost en een grote zorg. Wij begrijpen dat als geen ander. Binnen jouw organisatie werken wij dan ook met alle stakeholders samen om de organisatie optimaal te ondersteunen.

 

Bespreek je huisvestings-vraagstuk met één van onze huisvesting specialisten.

Welke vraag je ook hebt — van kostenbesparing tot huisvestingsadvies en het optimaliseren van het dagelijks beheer — onze specialisten geven je vrijblijvend advies om het strategisch huisvestingsmanagement te optimaliseren.

HEYDAY_experts-25-2