<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

Samensmelting HEYDAY en ArrangeGroup werpt eerste vruchten af

12 april

In november 2021 was het zover: HEYDAY en ArrangeGroup bundelden hun krachten. Twee FM-dienstverleners met veel overeenkomsten, maar ook met een complementaire cultuur en competenties. De gezamenlijke passie voor het vak was de doorslaggevende factor naar het grotere HEYDAY. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en blikken we samen met Sander Koop (Directeur Transitie & Strategische Projecten) en Gitta Schatorjé (Manager HR) terug op de afgelopen periode en kijken we vooruit. Welke stappen zijn er al gezet en hoe zien we dat terug binnen onze organisatie en bij onze klanten?

On the road
Om goed samen te gaan is het opnieuw organiseren van HEYDAY en ArrangeGroup tot één organisatie een fundamentele stap. Sander vertelt: “We zitten in een periode van overgang naar het nieuwe HEYDAY, waarin het beste van beide werelden wordt samengebracht. Vanuit alle gezamenlijke ervaringen is iedereen erop gericht het beste voor de organisatie te kiezen. Een krachtige toegewijde groep collega’s neemt hierin het voortouw en heeft volle focus op het transitieproject, zodat de rest van onze organisatie zich optimaal blijft richten op het bedienen van onze klanten. We continueren de dienstverlening zoals men van ons gewend is, maar combineren hierin het beste van beide werelden. Zo kunnen we de groei en ambitie van onze klanten nog beter faciliteren en hebben we nog meer te bieden.”

De eerste succesverhalen
In november heeft de markt al positief gereageerd op de samensmelting tussen HEYDAY en ArrangeGroup, maar daarna moet je het waarmaken. “Wij zijn dan ook trots op de mooie successen die nu al voortkomen uit onze krachtenbundeling. Inhoudelijk versterken we onze kennis op belangrijke thema’s en hebben wij samen een stevige voetafdruk om klanten nog beter te bedienen. Zij zien de toegevoegde waarde van de samensmelting van beide merken. Dat onze krachtenbundeling resulteert in mooie successen blijkt onder andere uit het winnen van Upfield als nieuwe klant. Een traject waarin we ons sterke fundament combineerden met ondernemerschap. Onze gezamenlijke inspanningen hebben Upfield doen kiezen voor ons als facilitaire partner”, aldus Sander. 

Ook het gezamenlijk laden van onze dienstverleningen werpt zijn eerste vruchten af. Sander vertelt: “Zo lanceerden we onlangs ons nieuwe label HEYDAY Consultancy. Door de krachtenbundeling is het aantal professionals bij HEYDAY verdubbeld en nam de beschikbare kennis en expertise eveneens toe, dat resulteerde in specialismes op organisatie en optimalisatie, toekomstgericht faciliteren en huisvesting en werkplek. Met meer dan 80 professionals hebben we nu een enorme denkkracht voor vraagstukken op deze gebieden. Zo versterken wij onze positie in de consultancymarkt.” 

Gitta vult aan: “Ook intern zijn er mooie stappen gemaakt. Achter de schermen zijn we al enige tijd één grote HEYDAY familie en werken we ondertussen vanuit een nieuw organisatie model. Een periode van vragen en veranderingen heeft ruimte gemaakt voor samen verder bouwen.”

Succesfactoren: cultuur is key 
Er zijn meerdere pijlers die bijdragen aan deze succesvolle eerste periode van de samenvoeging. Een van de belangrijkste succesfactoren is communicatie, waarbij zorgvuldigheid, transparantie en frequentie van groot belang zijn. Ook een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid is hierbij essentieel. Maar de belangrijkste succesfactor is het vroegtijdig aandacht hebben voor cultuur. Direct bij de start hebben we een cultuurprogramma gelanceerd, waarin we continu met diverse collega’s de diepte in gaan om de cultuur te doorgronden en te laden. De betrokkenheid van collega’s is hierin essentieel, want cultuur is van ons allemaal en dragen wij gezamenlijk. De afgelopen periode hebben we al mooie eerste stappen gezet richting onze (nieuwe) bedrijfscultuur, een van de belangrijkste uitgangspunten om samen verder te komen. De culturen vullen elkaar mooi aan. We zien veel overeenkomsten, waar we op accenten verschillen. Allen hebben we een facilitair hart en onze gemeenschappelijke passie voor het facilitaire vak en een gedeelde ambitie om hetzelfde te bouwen zorgen voor een goede basis. De aankomende periode ligt er een sterke focus op het verder doorgronden en duurzaam neerzetten van onze bedrijfscultuur en gezamenlijke identiteit”, aldus Gitta. 

Een blik op de toekomst - Één HEYDAY
“Een belangrijk moment dat voor ons ligt is de operationele samenkomst als één organisatie. Één HEYDAY. Met trots laten wij jullie weten dat ArrangeGroup begin mei officieel de naam van haar nieuwe partner aanneemt en we samen volledig verdergaan onder de vlag van HEYDAY Facility Management. Samen sterker - verbonden door passie. Wij zijn HEYDAY.” - Remko Stolk, Algemeen Directeur HEYDAY.

HEYDAYxArrange_Logo

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday