<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Werkplekadvies 
in coronatijd

Werkplekadvies op maat voor een werkplek op veilige afstand

De werkomgeving zal, zodra de maatregelen versoepeld worden, zo moeten worden ingericht dat het veilig is voor medewerkers, gasten en leveranciers. 1,5 meter afstand is de norm. Het opnieuw indelen van de werkomgeving kan meer ruimte tussen werkplekken creëren, maar biedt geen garantie voor succes. Het is ook zaak om het aantal personen in een pand goed te monitoren en medewerkers te helpen bij het bewaren van een veilige afstand, bijvoorbeeld door slimme oplossingen te implementeren en medewerkers goed te begeleiden.

Waarmee kunnen we je helpen?

  • Het opstellen van een 1,5 meter-werkplekconcept op maat
  • Het vertalen van coronamaatregelen naar de werkomgeving
  • Het begeleiden van verandertrajecten en cultuurprogramma's 
  • Het begeleiden en stimuleren van medewerkers in het bewaren van een veilige afstand, bijvoorbeeld met nudging en workshops
  • Het monitoren van het aantal personen in een pand
  • Het herinrichten van de facilitaire dienstverlening in de nieuwe situatie
  • Het optimaliseren en inrichten van bestaande huisvestings- en werkplekconcepten
  • Slim omgaan met en het benutten van beschikbare werkplekken en overlegruimtes op basis van iBASX
Werkplekadvies in coronatijd

De meerwaarde van werkplekadvies in coronatijd bij HEYDAY

Direct implementeerbaar: Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt. Het biedt een betrouwbare, degelijke basis waarop je kunt bouwen.

Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie is jouw situatie en jouw vraag écht ons uitgangspunt. We verdiepen ons in de visie, identiteit en ambitie van jouw organisatie en vertalen dit naar een werkplekconcept op maat. 

Specialistische consultants: We hebben 600 professionals met specialistische kennis in huis. We kennen de markt en beschikken over data en kennis uit de praktijk die we benutten in het formuleren van een passend werkplekadvies.

Geen verrassingen: We spreken van tevoren duidelijk af hoe lang de opdracht duurt, wat het resultaat is en welke kosten voor de werkplek ermee gemoeid zijn.

Onze werkwijze bij werkplekadvies

In tijden van crisis is snelheid en zorgvuldigheid cruciaal. Onze specialisten hebben de veiligheid van jouw medewerkers, gasten en leveranciers hoog in het vaandel staan. 

Allereerst gaan we met je in gesprek om de vraagstelling scherp te krijgen — wat is de vraag achter de vraag? — en de scope te bepalen. Op basis daarvan formuleert een workplace consultant, geselecteerd op basis van jouw specifieke situatie, een voorstel.

Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt. Wanneer je wenst dat we het advies ook uitvoeren, is degene die het advies presenteert ook direct je aanspreekpunt voor het uitwerken en implementeren van het werkplekconcept.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Werkplekadvies in coronatijd

Werkplekadvies op maat voor een veilige werkomgeving

Spar met een van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om een veilige werkomgeving te realiseren waar medewerkers en andere gebruikers zich prettig voelen.

Stel je vraag