<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Facilitaire Services
in coronatijd

Een 1,5-meter kantoor vraagt om een andere kijk op Facilitaire Services

In een 1,5-meter kantoor, waar social distancing de norm is, zijn minder medewerkers, gasten en leveranciers aanwezig op hetzelfde moment. Dit heeft veel impact op het dienstverleningsconcept van een organisatie. Want wat betekent dit bijvoorbeeld voor de schoonmaak, catering en de BHV-organisatie? Ook betekent het bewaren van afstand nogal wat voor een bedrijfsrestaurant of sanitaire ruimte.
Tijd voor een andere kijk op Facilitaire Services. 

Waarmee kunnen we je helpen?

  • Het opstellen van een 1,5 meter-dienstverleningsconcept op maat
  • Het doorvoeren van praktische aanpassingen, denk aan schoonmaak, catering, vergaderservices en veiligheid
  • Het herinrichten van de werkomgeving en gemeenschappelijke ruimtes
  • Het reguleren van het aantal gebruikers in een pand en bijbehorende verkeersstromen
  • Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen 
  • Slim omgaan met en het benutten van beschikbare werkplekken en overlegruimtes op basis van iBASX
Corona maatregelen-werkplek-602x609

De meerwaarde van Facilitaire Services door HEYDAY

Direct implementeerbaar: Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt. Het biedt een betrouwbare, degelijke basis waarop je kunt bouwen.

Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie is jouw situatie en jouw vraag écht ons uitgangspunt. We verdiepen ons in de visie, identiteit en ambitie van jouw organisatie en vertalen dit naar een dienstverleningsconcept op maat. 

Specialistische consultants: We hebben 600 professionals met specialistische kennis in huis. We kennen de markt en beschikken over data en kennis uit de praktijk die we benutten in het formuleren van een passend werkplekadvies.

Geen verrassingen: We spreken van tevoren duidelijk af hoe lang de opdracht duurt, wat het resultaat is en welke kosten voor de werkplek ermee gemoeid zijn.

Onze werkwijze bij advies over Facilitaire Services

In tijden van crisis is snelheid en zorgvuldigheid cruciaal. Onze specialisten hebben de veiligheid van jouw medewerkers, gasten en leveranciers hoog in het vaandel staan. 

Allereerst gaan we met je in gesprek om de vraagstelling scherp te krijgen — wat is de vraag achter de vraag? — en de scope te bepalen. Op basis daarvan formuleert een facilitaire specialist, geselecteerd op basis van jouw specifieke situatie, een voorstel.

Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt. Wanneer je wenst dat we het advies ook uitvoeren, is degene die het advies presenteert ook direct je aanspreekpunt voor het uitwerken en implementeren van het dienstverleningsconcept.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Handyman-602x609

Een andere kijk op jouw Facilitaire Services en concept

Spar met een van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om een veilige werkomgeving te realiseren waar medewerkers en andere gebruikers zich prettig voelen.

Stel je vraag