<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Whitepapers

Kennis delen is vermenigvuldigen

Op deze pagina vind je een overzicht van onze whitepapers terug. Een whitepaper is een document of rapport waarin een probleem, een mogelijke oplossing, een bepaalde aanpak, een werkwijze of trends en ontwikkelingen in ons vakgebied wordt beschreven. Het is een informatief document dat kan helpen om een beslissing nemen of kan inspireren. Doe er je voordeel mee!

Uitdagingen en kansen in facility management

Hoe word, ben en blijf van waarde voor de organisatie? Als facilitair manager bevind je je in een interessant speelveld. Er verandert in hoog tempo veel in de markt, waardoor je voor verschillende uitdagingen staat. 
 
Wat als je...
 
 • De toegevoegde waarde van FM consistent aantoonbaar kunt maken in jouw organisatie?
 • Ervoor kunt zorgen dat medewerkers graag bij je willen werken en gezond en productief zijn?
 • Succesvol samenwerkt met HR en IT?
 • Technologische ontwikkelingen omarmt, oog houdt voor het verbinden van mensen én de wereld van morgen?
Download whitepaper
A3A2802-597x609
Kantooromgeving 2-597x609

Hoe ziet de werkomgeving
er post-corona uit?

Dat is een vraag die veel facility managers of verantwoordelijken voor huisvesting zichzelf stellen. Door de uitbraak van het coronavirus is onze visie op werken onherroepelijk veranderd. Kantoren en werkplekken zullen in de toekomst gebruikt gaan worden: dit biedt kansen en uitdagingen voor elke organisatie.
 
Ontdek in dit whitepaper:
 
 • Een nieuwe manier van werken
 • Een nieuwe werkomgeving
 • Het model van HEYDAY
 • Bouwstenen voor een hybride werkcultuur
Download whitepaper

Slimme tips voor een beter verhuurbaar pand

Als asset of investment manager heb je maar één doel: maximaal rendement uit je vastgoed halen. Daarvoor is het essentieel dat je panden aantrekkelijk genoeg zijn om huurders te trekken en te behouden. Hier komt facility management om de hoek kijken. Want de omgeving binnen een pand is — buiten kosten en locatie — steeds meer een doorslaggevende factor.
 
Ontdek in dit whitepaper:
 
 • Hoe je de verhuurbaarheid van jouw pand kunt optimaliseren
 • Hoe je direct kunt innoveren op sociaal of technologisch vlak
 • Waarom een community zo belangrijk is
Download whitepaper
A3A2940-597x609-1
Duurzaam-597x609

In 5 stappen naar een duurzamer bedrijfspand

Gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en woningen zijn volgens TNO verantwoordelijk voor zo’n 40% van de totale CO2-uitstoot. In 80% van deze kantoren is een reductie van de CO2-uitstoot te behalen door op een andere manier met installaties en energieverbruik om te gaan. 
 
Maar hoe pak je dit het beste aan?
 
 • Verkrijg inzicht in je pand
 • Neem het MJOP onder de loep
 • Maak gebruik van data
 • Stimuleer hergebruik
 • Investeer in bewustwording
Download whitepaper

De FM-organisatie als strategisch partner

Hoe kun je de facilitaire processen optimaal laten aansluiten bij de strategische doelstellingen? Door oplossingen meer af te stemmen op het kernproces en de strategie van een organisatie, maken facilitair managers de toegevoegde waarde van facility management beter zichtbaar. In 2018 is daarom de NEN-ISO 41001 gepubliceerd. Deze management-systeem-norm biedt een kapstok om de FM organisatie op een hoger niveau te brengen.
 
In dit whitepaper:
 
 • Leggen we uit waarom een norm zo belangrijk is voor FM
 • Wat de uitgangspunten zijn van NEN-ISO 41001
 • Zetten we stapsgewijs uiteen hoe je het werken met NEN-ISO 41001 in de praktijk kunt brengen
Download whitepaper
Blije mensen-597x609
date2-597x609

Hoe maak je je facilitaire spend inzichtelijk?

Als inkoper weet je vaak wel wat je uitgeeft aan facilitaire dienstverlening, maar heb je onvoldoende zicht op de kosten per facilitaire dienst. Terwijl juist op dit vlak vaak substantiële kostenbesparingen mogelijk zijn met behoud of zelfs een toename van kwaliteit.
 
Hoe krijg je wel inzicht?
 
 • Verzamel data en bepaal de scope
 • Categoriseer diensten op basis van CEN-15221
 • Analyseer data over meerdere jaren
 • Benchmark met de markt
 • Breng het besparingspotentieel in kaart
Download stappenplan

Welk facilitair model past bij jouw organisatie?

Facilitaire dienstverlening omvat alle diensten die ondersteunend zijn aan de core-business van een organisatie. Maar de ene organisatie is de andere niet. Facilitaire dienstverlening is er daarom in vele soorten en maten. 
 
Ontdek in dit whitepaper:
 
 • Welke facilitaire modellen er zijn in Nederland
 • Wat de kenmerken zijn van elk facilitair model
 • Welk facilitair model bij jouw organisatie past
Download whitepaper
Overshoulder klant-vrouw & receptionst-597x609
Data-597x609

Laat data het facilitaire werk doen

Er ligt voor facilitaire organisaties een grote uitdaging in het creëren van waarde met behulp van data-analyse. Toch zal deze inspanning lonen, want het is aangetoond dat organisaties die vertrouwen op big data bij hun strategie en dagelijkse werkzaamheden, meer kans hebben om bovengemiddeld te presteren. 
 
Ontdek in dit whitepaper:
 
 • Welke data voorhanden is in FM
 • Hoe je de meerwaarde van data-analyse in FM kunt zien
 • De vijf belangrijkste uitdagingen
 • Welke data voorhanden is in FM
 • Hoe je van data wijsheid maakt
Download whitepaper

Een strategisch huisvestingsplan in 8 stappen

Veranderingen in de organisatie, aflopende huurcontracten, behouden of verkopen van eigen panden: allemaal factoren die van invloed zijn op de huisvesting van een organisatie. Maar hoe weet je aan welke eisen de huisvesting van een organisatie moet voldoen?
 
Ontdek in dit stappenplan:

 • Waarom je huisvesting op strategisch niveau moet benaderen
 • Wat een strategisch huisvestingsplan is
 • Hoe je tot een strategisch huisvestingsplan komt
 • Welke tools je hiervoor nodig hebt
Download stappenplan
Verhuizing-597x609
gesprekken-597x609

Trends & ontwikkelingen van de werkomgeving

Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? En van welke trends en ontwikkelingen mogen we verwachten dat ze de werkomgeving gaan veranderen of beïnvloeden? Net als de wereld om ons heen is de werkomgeving sterk aan verandering onderhevig.
 
Ontdek hoe je kunt inspelen op..
 
 • Opkomst van nieuwe (samen)werkvormen
 • De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt
 • Aandacht voor (mentale) gezondheid
 • Verschuiving naar flexibel werken
Download whitepaper

Kansen & uitdagingen in huisvesting

Wat brengt de toekomst van huisvesting? En welke impact hebben trends en ontwikkelingen op je werk als huisvestingsmanager? De meeste trends bieden kansen, maar sommige ontwikkelingen vereisen actie om te voorkomen dat huisvesting een belemmering vormt voor de toekomstplannen van het bedrijf.
 
Speel in op trends als:
 
 • Schaars aanbod
 • Kostenbesparing
 • Duurzaamheidseisen
 • Technologie
 • Flexibiliteit
 • En nog veel meer
Download whitepaper
Trap-597x609
Kantooromgeving-3-597x609

Hoe realiseer ik een veilig en efficiënt 1,5-meter kantoor?

Ook op de werkvloer is het bewaren van 1,5-meter afstand de komende tijd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wat is de impact van de maatregelen van het RIVM op de huisvesting van een organisatie, de inrichting van de werkomgeving en het gebruik van faciliteiten?
 
Ontdek de impact van social distancing op:
 
 • Huisvesting & inrichting
 • Houding & gedrag
 • Facilitaire diensten
 • Ruimtegebruik
Download whitepaper

We delen graag onze kennis

Meer weten over onze facilitaire diensten en hoe we je verder kunnen helpen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op