<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Whitepaper: De FM-organisatie als strategisch partner

Strategische waarde toevoegen met de management systeem norm NEN-ISO 41001
CaseStudy
‘Hoe kun je de facilitaire processen optimaal laten aansluiten bij de strategische doelstellingen?’
 
Door oplossingen meer af te stemmen op het kernproces en de strategie van een organisatie, maken facilitair managers de toegevoegde waarde van facility management beter zichtbaar. In 2018 is daarom de NEN-ISO 41001 gepubliceerd. Deze management-systeem-norm biedt een kapstok om de FM organisatie op een hoger niveau te brengen.
 
In dit whitepaper zetten we stapsgewijs uiteen hoe je het werken met NEN-ISO 41001 in de praktijk kunt brengen.
 
Download het whitepaper en verhoog de toegevoegde waarde van je FM-organisatie