<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Whitepaper: Hoe realiseer ik een veilig en efficiënt anderhalvemeter-kantoor?

De impact van social distancing op de werkvloer
volgens de experts van HEYDAY
Boekje_Mockup_1,5-meter kantoor

Maak jouw organisatie klaar voor de anderhalvemeter economie
 
Ook op de werkvloer is het bewaren van 1,5-meter afstand de komende tijd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar wat is de impact van de maatregelen van het RIVM op de huisvesting van een organisatie, de inrichting van de werkomgeving en het gebruik van faciliteiten?
 
Ontdek de impact van social distancing op:
  • Huisvesting & inrichting
  • Houding & gedrag
  • Facilitaire diensten
  • Ruimtegebruik
 
Om jouw organisatie klaar te stomen voor de toekomst, beantwoorden vier experts van HEYDAY een aantal cruciale vragen en geven ze praktische tips. Download het whitepaper hier.