<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Whitepaper: Smart Services
Laat data het facilitaire werk doen

Ontdek hoe je dienstverlening kunt professionaliseren
met data-driven facility management
Boekje_Mockup_Data in FM
Data en technologie zijn trending
 
Er ligt voor facilitaire organisaties een grote
uitdaging in het creëren van waarde met behulp van data-analyse. Toch zal deze inspanning lonen, want het is aangetoond dat organisaties die vertrouwen op big data bij hun strategie en dagelijkse werkzaamheden, meer kans hebben om bovengemiddeld te presteren. Er is echter wel kennis en technologie nodig om die facilitaire databerg te ontleden en toepasbaar te maken.
 
Ontdek in dit whitepaper:
  • Welke data voorhanden is in FM
  • Hoe je van data wijsheid maakt
  • Hoe je de meerwaarde van
    data-analyse in FM kunt zien
  • De vijf belangrijkste uitdagingen
  • Waar je nu staat
 
In dit whitepaper zetten we uiteen welke kansen en uitdagingen er binnen facilitair management liggen ten aanzien van data-analyse. Download het whitepaper en zet de eerste stappen naar een betere dienstverlening.