<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Whitepaper: In 5 stappen naar een duurzamer kantoorpand

Whitepaper_VGV
 
Gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en woningen zijn volgens TNO verantwoordelijk voor zo’n 40% van de totale CO2-uitstoot. In 80% van deze kantoren is een reductie van de CO2-uitstoot te behalen door op een andere manier met installaties en energieverbruik om te gaan. Op dit vlak is dus enorme winst te boeken.
 
Maar hoe pak je dit het beste aan?
 
Doorloop de volgende stappen om je pand te optimaliseren:
  • Verkrijg inzicht in je pand
  • Neem het MJOP onder de loep
  • Maak gebruik van data
  • Stimuleer hergebruik
  • Investeer in bewustwording