<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Beheer van
studentenhuisvesting

Prettig, veilig en schoon wonen

HEYDAY ontzorgt aanbieders van studentenwoningen volledig: van huismeesterschap tot en met de financiële afwikkeling. Wil je vanuit een universiteit, hogeschool, woningbouwcorporatie of als particuliere verhuurder de verantwoordelijkheid voor het facilitair beheer van huisvesting aan een deskundige partner overlaten? Dan is HEYDAY hiervoor de juiste partij met volop kennis en kunde. De ruim tien jaar ervaring in het beheer van complexen en een gemiddeld actueel bestand van 1.000 studentenwoningen getuigen hiervan. We hebben ervaring met zowel langdurige als kortdurende verhuur.

Goed huisvaderschap is ons uitgangspunt

Dit betekent comfort, hygiëne, (sociale) veiligheid en optimale benutting van voorzieningen. Onze huismeesters, die huisvaderschap hoog in het vaandel hebben, dragen daar dag in dag uit aan bij. Ons meldpunt is altijd bereikbaar. Dat resulteert in prettig en georganiseerd wonen.

HEYDAY biedt:

  • 24/7 meldpunt voor klachten, wensen, info en storingen
  • Financiële ontzorging, van het innen van huur tot en met het opstellen van de begroting
  • Inzet en aansturing huismeester en/of beheerder
  • Preventief en correctief onderhoud
  • Huurcontracten opstellen en beheren
  • Communicatie inclusief websitebeheer
  • Sleutelbeheer
  • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
  • Groenvoorziening
  • Managementrapportages
Studenten-602x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over de dienstverlening die we kunnen leveren op het gebied van studentenhuisvesting?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op