<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Beheer en exploitatie
van commercieel vastgoed

Werken aan efficiency en tevreden gebruikers

Professioneel vastgoedbeheer draagt bij aan een optimale benutting van het gebouw en de voorzieningen. Dit werkt door in houding en gedrag van de gebruikers. We streven na dat de medewerker van vandaag werkt aan prestaties, maar zeker ook aan welzijn en geluk. Hier dragen wij aan bij door te voorzien in continuïteit van dienstverlening en in te spelen op de wensen en eisen met juiste voorzieningen.

Laat medewerkers werken aan prestaties, welzijn en geluk

We werken kostenefficiënt zonder hierbij de gebouwgebruikerstevredenheid uit het oog te verliezen. De synergie tussen de verschillende gebouwgebruikers maakt de locatie tot een plek waar mensen met succes kunnen werken en ondernemen.

HEYDAY biedt:

  • Technisch onderhoud en beheer
  • Facilitaire diensten: beheer, receptie, schoonmaak, beveiliging
  • Beheer verhuur van ruimtes
  • Exploitatie van de horeca
  • Contractbeheer
  • Bewaken van de begroting
Werkplek-602x609

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over de dienstverlening die we kunnen leveren op het gebied van beheer en exploitatie van commercieel vastgoed?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op