<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Academy

De weg naar strategisch FM

Toon met Facility Management je meerwaarde aan door direct bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van je opdrachtgever.

De training ‘De weg naar strategisch FM’ biedt handvatten voor facility professionals om - samen met je klant én team - de facilitaire organisatie naar een hoger plan te tillen op basis van de NEN-ISO 41001. 
 
Je leert onder meer:
  • De context van de wereld van de opdrachtgever te begrijpen én het effect hiervan op de facilitaire organisatie.
  • De betekenis van NEN-ISO 41001, zodat je deze standaard kunt gebruiken om in een snel veranderende wereld de opdrachtgever optimaal te (blijven) ondersteunen in het bereiken van zijn doelstellingen.
 
Doelgroep
De training is geschikt voor facility professionals die actief bij willen dragen aan de verdere professionalisering van de eigen facilitaire organisatie.
 
Interesse?
Schrijf je in via het formulier.
 
* Er is ruimte voor maximaal 14 deelnemers

Over de sprekers

Ian EFMC 2018-v2
Ian van der Pool MFM, CFM
NEN-ISO41001 Expert en trainer

Ian van der Pool is voorzitter van de Europese FM-normcommissie (EN15221) en voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de ISO FM-normcommissie (ISO41000). Hij is co-auteur van de NEN-ISO41001, de bijbehorende conformiteitsnorm ISO/IEC176021-11 en de (concept)norm ISO41014 over FM strategie. Hij heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van FM-managementsystemen en de praktische toepassing daarvan binnen de publieke en private sector.

Emiel_Roos
Emiel Roos
Kwaliteit Specialist bij HEYDAY

Emiel Roos is werkzaam als Kwaliteit Specialist bij HEYDAY. Hij heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van management systemen en de praktische toepassing hiervan. Daarnaast zet hij zich in als Nederlandse vertegenwoordiging (NEN) als commissielid voor de vormgeving van de internationale norm (ISO) voor Facility Management (NEN-ISO 41001). Emiel is betrokken bij de ontwikkeling van deze norm én toekomstige normen in deze serie.