<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Safety, Health,
Environment
& Quality

Safety, Health, Environment & Quality door HEYDAY

HEYDAY staat voor het creëren van een veilige, gezonde, duurzame en kwalitatief goede werk- en woonomgeving. Om de veiligheid binnen een organisatie te garanderen, is het essentieel dat medewerkers risicovolle werkzaamheden veilig uitvoeren en compliant zijn aan bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en aanvullende afspraken. 

Waar kunnen we je mee helpen?

We helpen bij het scherp hebben van alle procedures of als je wilt investeren in het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Een mogelijkheid is het organiseren van toolboxmeetings. In een toolbox worden alle veiligheidsrisico’s van een situatie beschreven. Zo’n meeting maakt medewerkers beter bewust van gevaren op het werk.
 
Een greep uit onze diensten:
 
  • (Veiligheids)beleidsadvies
  • Toolboxen
  • Werkvergunningen
  • (Veiligheids)rondgangen
  • Trainingen
Safety,  Health, Environment & Quality

De meerwaarde van Safety, Health, Environment & Quality door HEYDAY

Safety first: Veiligheid is onze topprioriteit. Klanten kiezen voor HEYDAY omdat we een goed fundament leggen, inzicht geven en zaken van A naar B brengen, veranderingen goed doorvoeren en borgen.

Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie kunnen we uit een ruim en veelzijdig netwerk de juiste partij voor een klus selecteren. Geen versnipperde keten — we laten de beste specialisten uit de markt samenwerken als één bedrijf.

 

Overstijgende werkwijze: Wij geven niet alleen advies, maar zetten een concept ook neer op de werkvloer. Door de werkomgeving af te stemmen op facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer kijken we altijd naar het grotere plaatje.

Ontzorging en ondersteuning van A tot Z: Van het opzetten van een BHV-organisatie, het inregelen van toolboxmeetings tot het verduurzamen van vastgoed. Wij helpen je van begin tot eind.

Onze werkwijze

Door te kiezen voor HEYDAY, kies je voor een passende oplossing die aansluit bij jouw organisatie, het proces en de doelstellingen, nu en in de toekomst. Met ruime ervaring in de markt, leveren we maatwerk voor grote, landelijke bedrijven en voor het MKB.

Al onze facilitaire diensten zijn zowel tijdelijk, structureel, modulair, flexibel, los of gecombineerd af te nemen — passend bij de behoefte van jouw organisatie. Dit resulteert in een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. Verandert de uitvraag — om wat voor reden dan ook — dan passen we daar onze dienstverlening op aan.

Safety,  Health, Environment & Quality

Bespreek je Safety, Health, Environment of Quality vraagstuk

Spar met een van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om een veilige werkomgeving te realiseren.

Ontvang advies