<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Data Intelligence

Data Intelligence door HEYDAY

Nieuwe werkplekconcepten nemen, met name door mogelijkheden op IT-gebied, een snelle vlucht. Huisvestingskosten drukken steeds zwaarder op de bedrijfsresultaten. Door sensoren op werkplekniveau of bezettingsgraadmetingen kunnen wij accuraat meten welke werkplekken of vergaderruimtes in gebruik zijn. Data-driven facility management helpt om te professionaliseren en het gebruiksgemak te bevorderen.

Waar kunnen we je mee helpen?

De specialisten van HEYDAY leveren een waardevolle bijdrage aan een plezierige werkdag door slimme koppelingen tussen mens en techniek. We vertalen de verkregen data naar waardevolle stuurinformatie, bijvoorbeeld door gegevens over het gebruik van een gebouw real-time boven tafel te krijgen.
 
Een greep uit onze dienstverlening:

 

Data Intelligence

De meerwaarde van Data Intelligence bij HEYDAY

Objectief inzicht: Door een externe partij in de arm te nemen voor het uitvoeren van een bezettingsgraadmeting breng je objectief het gebruik van een kantoorpand in kaart. Op basis van deze informatie is het mogelijk om het werkplekconcept te optimaliseren.

Direct implementeerbaar: Onze specialisten kijken vanuit het perspectief van de gebruiker en hebben ruime ervaring met het inzichtelijk maken van werkplekbezetting. Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt.

Kostenvoordelen: Het real-time combineren van datastromen levert kostenvoordelen en efficiëntieslagen op. Je achterhaalt of er in ruimtes onnodig energie lekt omdat er niemand aanwezig is, kunt inspelen op het aantal aanwezige medewerkers met het aanbod van de catering of brengt overbodige vierkante meters aan het licht.

Bewezen trackrecord: We beschikken over verregaande kennis om een omgeving te realiseren waarin medewerkers optimaal presteren — van het continu monitoren van de bezettingsgraad en het wegnemen van onrust op de werkvloer tot het signaleren van knelpunten in bestaande werkplekconcepten.

Onze werkwijze

Door te kiezen voor HEYDAY, kies je voor een passende oplossing die aansluit bij jouw organisatie, het proces en de doelstellingen, nu en in de toekomst. Met ruime ervaring in de markt, leveren we maatwerk voor grote, landelijke bedrijven en voor het MKB.

Al onze facilitaire diensten zijn zowel tijdelijk, structureel, modulair, flexibel, los of gecombineerd af te nemen — passend bij de behoefte van jouw organisatie. Dit resulteert in een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid. Verandert de uitvraag — om wat voor reden dan ook — dan passen we daar onze dienstverlening op aan.

Data Intelligence

Meer weten over onze Data Intelligence mogelijkheden?

Spar met een van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om de voordelen van data-driven facility management ook voor jouw organisatie te benutten. Vraag geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Stel je vraag