<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Verduurzamen van
vastgoed heeft de
toekomst

Duurzaam vastgoed draagt bij aan betere verhuurbaarheid en hoger rendement

Voor steeds meer bedrijven en consumenten is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Het vooruitzicht is dan ook dat de vraag naar duurzame panden de komende jaren steeds meer zal toenemen. En dat terwijl bijna tweederde van de kantoren nog niet voldoet aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 gelden. Een pand dat hier wel aan voldoet, geniet een hogere taxatiewaarde: bestaande huurders blijven langer én het trekt potentiële huurders aan.

Bovendien draagt het verduurzamen van vastgoed bij aan een positief (bedrijfs)imago en levert het kostenbesparingen op, bijvoorbeeld door verlaging van de energierekening. Met andere woorden, een duurzaam pand is een toekomstbestendig pand. 

Waarom is verduurzamen belangrijk?

Het verduurzamen van vastgoed is noodzakelijk door wet- en regelgeving. Zo’n 40% van de CO2-uitstoot in Nederland is volgens TNO afkomstig van bestaand vastgoed, waaronder kantoren, winkels en woningen. Om dit terug te dringen moet een kantoorpand in Nederland in 2023 minimaal energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk zelfs energielabel A. Hiernaast bestaat er ook een informatieplicht waar je aan moet voldoen.

Bovendien werkt de overheid aan een wet die het maximale energieverbruik op 50 kWh per vierkante meter beperkt. Op dit moment verbruikt een bedrijfspand in Nederland gemiddeld gezien ongeveer 200 kWh per vierkante meter: er is dus werk aan de winkel als een pand op dit moment nog niet voldoet aan deze eisen.

Hiernaast implementeren steeds meer bedrijven duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en vinden werkzoekenden verduurzaming steeds belangijker. Dit maakt dat een duurzaam pand bijdraagt aan een positief imago. Ook het creëren van een gezonde, aangename en duurzame omgeving heeft een hoge plek verworven op de agenda van veel organisaties, onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes van verduurzaming aan twee kanten.

verduurzamen vastgoed
Whitepaper_VGV

In 5 stappen naar een duurzamer bedrijfspand

Doorloop de stappen in dit whitepaper om te zorgen dat jouw pand toekomstbestendig blijft.

Download het whitepaper

Wat levert het verduurzamen van vastgoed op?

  • Aantrekkelijker pand: Door te verduurzamen maak je een pand aantrekkelijker voor (potentiële) huurders, onder meer door de positieve uitwerking op het imago van de organisatie en de bijdrage aan het creëren van een aangename en gezonde (werk)plek. Bovendien wil geen enkele organisatie het risico lopen om in 2023 de deuren te moeten sluiten, omdat het pand niet (meer) voldoet aan de wet- en regelgeving. En dat is meer dan mooi meegenomen, want een langer huurcontract betekent een hogere taxatiewaarde. Door de aantrekkelijkheid van het pand zullen er mogelijk ook wachtlijsten ontstaan, wat ook een positieve invloed heeft op de taxatiewaarde. 
  • Lagere energierekening: Aan de andere kant leidt verduurzaming tot een daling van de energiekosten. Misschien niet direct in het eerste jaar, maar zeker op de lange termijn. Ook de onderhoudskosten vallen lager uit door de benodigde werkzaamheden te prioriteren en verschillende scenario’s door te rekenen. Zo maak je de geraamde kosten op het juiste moment. Denk hierbij verder dan alleen het gebouw en de installaties: een breed beheerperspectief (waaronder ook soft services), kennis van het stimuleren van duurzaam gedrag én het monitoren van de bezettingsgraad en energie maken het plaatje compleet.
Kortom: duurzaamheid is een Unique Selling Point geworden.
Verduurzamen vastgoed
verduurzamen vastgoed

Hoe kun je verduurzamen?

Je kunt op veel verschillende manieren of niveaus aan de slag met het verduurzamen van vastgoed: grofweg ingedeeld in bricks, bytes en behavior.
 
  • Bricks: De basis is het gebouw. In 80% van alle kantoren in Nederland is een reductie van de CO2-uitstoot te behalen door op een andere manier met installaties en energieverbruik om te gaan. Het energielabel is hiervoor een goed uitgangspunt. Dit label geeft inzicht in de energetische staat van een gebouw en brengt energiebesparende maatregelen in kaart. Naast wat meer voor de hand liggende maatregelen als isolatie of LED verlichting, speelt ook het juist inregelen en afstellen van installaties een grote rol in het verduurzamen van een pand.
  • Bytes: Dankzij technologie is het steeds eenvoudiger om daadwerkelijk gebruik te meten in een (kantoor)pand en real-time bij te sturen. Hiernaast helpen slimme systemen om onnodig energieverbruik terug te dringen. Denk aan licht- en klimaatsystemen die alleen geactiveerd worden als bepaalde ruimtes in een kantoorpand ook daadwerkelijk in gebruik zijn.
  • Behavior: Ook het gedrag van mensen heeft enorm veel invloed op het energieverbruik van een pand. Bewustwording speelt hierin een grote rol. Hoe vaak staat een raam open terwijl de kachel aan staat of print iemand iets onnodig uit? Het is mogelijk om mensen onbewust een duwtje in de juiste richting te geven door middel van onder meer nudging, zodat ze de meest duurzame oplossing kiezen. Bijvoorbeeld door traplopen te stimuleren.

De werkwijze van HEYDAY

We helpen opdrachtgevers die aan wettelijke eisen moeten voldoen, kosten willen besparen of een duurzame koploper willen zijn. Dit doen we met een uiteenlopend aanbod aan services om energieverbruik te verminderen. Waar veel partijen slechts bij bricks, bytes of behavior kunnen helpen, bieden wij als one-stop-shop de mogelijkheid om dit te combineren – eventueel met partners - voor het meest duurzame resultaat.

Dit doen we door:
 
  • In gesprek te gaan en vragen te stellen om het DNA van de organisatie en de kern van het duurzaamheidsvraagstuk goed inzichtelijk te krijgen
  • Te achterhalen welke labelsprong bij een organisatie of pand past - wil je naar C, naar A of zelfs gasloos? – en over de juiste route te adviseren
  • Project begeleiding te bieden, subsidies aan te vragen, energielabels af te melden en duurzame meerjarenonderhoudsplannen op te stellen en uit te voeren
  • Gebruik te maken van ons ecosysteem en professionals en partners met specialistische kennis in te schakelen
  • Al deze partijen samen te laten werken als één bedrijf — zodat onze klanten continu compliant zijn aan wet- en regelgeving zonder zorgen
verduurzamen vastgoed

Wil je de verhuurbaarheid verhogen door verduurzaming?

We helpen je graag met het verzilveren van groene kansen. Spar met één van onze specialisten over jouw specifieke uitdaging om vastgoed duurzamer én aantrekkelijker te maken.

Ontvang advies