<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Gratis quickscan: Krijg inzicht in je facilitaire spend en het besparingspotentieel

Bespaar minstens 15% op jouw facilitaire kosten
Foto_Rondje_Han
 
Wil je weten wat je kunt besparen op de kosten van facilitaire dienstverlening binnen vijf jaar, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit? Door middel van een quickscan kunnen we je hierbij helpen, waarbij jij bepaalt welke diensten we onder de loep nemen. 
 
De quickscan biedt inzicht in:
  • De omvang van je facilitaire scope en spend
  • De besparingskansen voor jouw organisatie
  • Marktconformiteit: je achterhaalt of je te veel of te weinig voor een bepaalde dienst betaalt
 
Nieuwsgierig waarop jouw organisatie kan besparen? Tipje van de sluier: we garanderen een besparing van minstens 15%. Vul het formulier in en we nemen binnen enkele werkdagen contact met je op.