<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Thomas Lamain

“Samen ontzorgen we de zorg door noodopvang te realiseren in tijdelijke huisvesting”

“Om de capaciteit van ziekenhuizen in Nederland te vergroten tijdens de coronacrisis is mijn opdrachtgever, een zorginstelling in centraal Nederland, gestart met het gereedmaken van een leegstaand pand tot noodopvang. Het pand biedt vanaf vrijdag ruimte aan 35 bewoners, maar dit kan in de toekomst nog verder worden uitgebreid tot 60 of zelfs meer kamers.”

Thomas Lamain is werkzaam als Projectmanager bij HEYDAY. Hij vindt het zijn plicht om in deze tijden van crisis zijn steentje bij te dragen. “Nu de druk op de zorg toeneemt, is het onze taak om de zorg te ontzorgen. Zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn.”

Wat houdt het project precies in?

“We helpen een zorginstelling in centraal Nederland bij het gereedmaken van noodopvang tijdens de coronacrisis. In slechts één week tijd wordt een oude locatie van de zorginstelling weer in gebruik genomen, komende vrijdag leveren we het pand op. De instelling was nog niet zo lang geleden verhuisd naar een nieuwbouwpand. Het oude pand staat op de lijst om gesloopt te worden, maar komt nu nog mooi van pas. Door patiënten in de tijdelijke huisvesting onder te brengen, maken we in de ziekenhuizen ruimte vrij voor patiënten die dit nu het hardst nodig hebben.”

Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt?

“In deze tijden van crisis vind ik het belangrijk om de zorg te ontzorgen. Vanuit een bestaande samenwerking was ik al bij de zorginstelling betrokken: zo heb ik de inrichting van de facilitaire dienstverlening en inhuizing in het nieuwe pand gecoördineerd. Toen duidelijk werd dat corona ook Nederland had bereikt, hebben we samen gekeken wat dit voor de facilitaire dienstverlening betekent en wat we vanuit facilitair oogpunt kunnen organiseren om de impact te beperken. Nu de druk op de zorg toeneemt is alle ruimte om patiënten onder te brengen meer dan welkom. Onze ervaring met (huisvestings)projecten komt goed van pas om dit soort vraagstukken op te lossen.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?

“In samenwerking met de afdelingen zorg, vastgoed en facilitaire dienstverlening van de zorginstelling helpen we bij het klaarmaken van de noodopvang. Om in het pand weer patiënten te kunnen verwelkomen hebben we de facilitaire dienstverlening weer opgestart en zijn de benodigde ruimtes ingericht. Je kunt hierbij denken aan het leeghalen en inrichten van het pand en het inregelen en coördineren van diensten als schoonmaak, catering, toegangscontrole, opslag voor medicatie, post/logistiek en de sanitaire voorzieningen.”

Wat wil je andere organisaties meegeven?

“Het is meer dan ooit belangrijk om aan de voorkant voorbereid te zijn en proactief te zijn in dit soort situaties. Ook is samenwerken cruciaal, je kunt dit niet alleen. We hebben samen met de afdeling vastgoed en zorg een stappenplan opgesteld om eerst 35 kamers op te leveren, dit breiden we indien nodig uit tot 60 kamers en wellicht zelfs meer. Zo kijken we niet alleen wat er op korte termijn nodig is, maar kijken we ook naar wat de ontwikkelingen zijn en kunnen we hier op acteren. Op die manier kunnen ook wij ons steentje bijdragen. Daar ben ik enorm trots op.”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday