<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Ralf van Spaendonk

“Mijn achtergrond in de hotel-business helpt onze dienstverlening te versterken”

“Het is vooral mijn ambitie om de hotel-mentaliteit in de zakelijke dienstverlening te krijgen, vaak uitgedrukt in de term ‘hospitality’, maar ‘hostmanship’ past mij beter: het oprecht willen begrijpen en ontzorgen van de eindgebruiker. Goede processen en een goede dienstverlening helpen daarbij. Als ik zie dat het op die manier loopt, krijg ik daar energie van.”

Ralf van Spaendonk is Consultant bij HEYDAY, hij probeert de ‘hospitality’ in het facilitair management te versterken: “Als iemand bijvoorbeeld klaagt over het klimaat, kun je de discussie starten door te zeggen: ‘Ik heb het gemeten en het is niet koud.’ Je kunt echter ook proberen de behoefte te begrijpen, door in dialoog te gaan. Het is een andere instelling: vind je dat je andere mensen moet overtuigen van jouw gelijk, of wil je ze echt begrijpen? Dan moet je je oordeel voor je houden en inleven.”

Wat doet jouw consultancy-afdeling?

“Binnen HEYDAY heb je meerdere consultancy-segmenten, waarvan Dienstverlening er één is. Doordat we breed inzetbaar zijn, altijd met oog voor de dienstverlening, kennen mijn collega’s en ik een grote diversiteit aan opdrachten.”

“Een groot gedeelte van onze huidige opdrachten bestaat uit capaciteitsuitdagingen. Vanuit onze expertise bieden wij daarvoor ad interim oplossingen aan. Daarnaast adviseren wij in vraagstukken zoals ‘sluit onze dienstverlening nog wel aan bij de wensen?’ of ‘zijn er besparingen te realiseren als ik mijn dienstverlening anders inricht?’”

Heb je daar voorbeelden van?

“Voorbeelden waar je aan kunt denken is het optimaliseren of het inzichtelijk maken van lopende contracten, hoe opdrachtgevers daar het beste op kunnen sturen. Of het flexibeler inrichten van de dienstverlening door de FM-keten beter met elkaar te verbinden, zodat je als één facilitaire vertegenwoordiging werkt: OneFM. We werpen ons graag op als regisseur van de dienstverlening, op tactisch en strategisch niveau.”

“Wij betogen dat Facilitair Management een steeds belangrijkere rol speelt in het behalen van de strategische doelstellingen. Dit doen wij door klanten te helpen bij gerichte vraagstukken, of het organiseren van de dienstverlening op dusdanige wijze dat medewerkers goed worden gefaciliteerd en écht worden ontzorgd.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Dat ligt aan de rol die ik op dat moment vervul. Zelf heb ik veel ervaring als ad interim Facility Manager. Het is dan belangrijk om snel het bedrijf te begrijpen en op één lijn te komen met mijn opdrachtgever. Mijn werkdag is dus afhankelijk van het bedrijf, de behoefte en de rol die ik vervul. Ik heb vaak een dubbelrol, aan de ene kant als manager van de dienstverlening en aan de andere kant als adviseur voor het management.”

“De verbinding leggen tussen alle FM-leveranciers is een belangrijk onderdeel van mijn werk, bijvoorbeeld middels een dagstart. We nemen dan de dag door: hoeveel bezoekers verwachten we, hoe ziet de evenementenagenda eruit? Maar je houdt zo ook de vinger aan de pols over de kwaliteit, maakt elkaar bewust van alle werkzaamheden en kijkt op welke manier we elkaar kunnen versterken. Daarmee vergroot je de flexibiliteit van je dienstverlening en werk je efficienter.”

Hoe bied je waarde voor de opdrachtgever?

“We hechten veel waarde aan de relatie met de opdrachtgever en zorgen dat we naast de initiële opdracht een frisse blik hebben en deze continu delen. Op die manier voegen we waarde toe aan de organisatie en beperken we ons niet alleen tot de opdracht.”

“Naast de ene consultant die ingezet wordt, staat er een heel bedrijf paraat staat om te helpen en ondersteunen. Zo bekijken we met ons Business Development Team op welke manier de opdrachtgever nog meer geholpen kan worden, dat leggen we aan hem of haar voor. Dit wordt als prettig ervaren, maar soms sluit het plan niet goed aan bij het momentum en wordt daardoor niet altijd omgezet in dienstverlening of aanvullende opdrachten.”

Wat is de opzet bij detachering?

“Meestal gaat het bij detachering om het vervangen van een FM-functie. Na mijn studie heb ik in diverse hotels (in binnen- en buitenland) gewerkt in het 5-sterrensegment. Na mijn overstap naar Facilitair heb ik er bewust voor gekozen om actief te blijven in de dienstverlening, om de hospitality vorm te geven.”

“We zijn dus experts die een dienstverlening verzorgen, we vullen geen uren zoals een uitzendbureau. We willen het verschil maken, dat doen we door de opdracht goed uit te voeren en tegelijkertijd de omgeving beter achter te laten dan hoe we deze hebben aangetroffen. Facilitair management moet verrassend en leuk blijven en inspireren, zodat mensen fijn aan hun dag kunnen beginnen. Dan doe je het goed.”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday