<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Nam Chun Melis

Consultant bij HEYDAY: “Investeer in je lokale netwerk en blijf communiceren”

“Ik vertel mijn opdrachtgevers altijd het eerlijke verhaal, bijvoorbeeld als we een deadline niet gaan halen. Vroeg of laat komt dat immers toch uit. Natuurlijk vertel ik wel wat de alternatieven zijn en hoe uiteindelijk het doel alsnog wordt bereikt.”

Nam Chun Melis is Consultant bij HEYDAY en werkzaam voor de TU Delft. Nam Chun heeft in een eerdere baan geleerd dat eerlijkheid het langste duurt, niet de leukste tijd van zijn carrière: “Ik heb geleerd me uit te spreken en niet te verschuilen. Destijds had ik de wind behoorlijk tegen, maar uiteindelijk heb ik die ervaring gebruikt om verder te komen. Zo richt ik mij nu alleen maar op zaken waar ikzelf invloed op heb, ben ik veel directer in mijn communicatie en hoeft niet alles perfect te zijn.”

Wat doe je voor HEYDAY?

“Ik werk nu bijna vijf jaar bij HEYDAY als Consultant voor de business unit Expert & Data Services, waarvan bijna al die tijd aan het werk voor dezelfde opdrachtgever, TU Delft. Voor interim-opdrachten is dat bijzonder en ben ik trots op het vertrouwen dat men in mij heeft. Ik werd destijds gevraagd om voor een aantal maanden een zieke medewerker te vervangen, maar er deed zich steeds een nieuwe situatie voor waardoor een langer verblijf wenselijk was. Maar bovenal vind ik het nog steeds leuk en haal ik voldoening uit het werk.”

“Ik vervul bij de TU Delft de rol van Regievoerder, waarbij ik onder meer huisvestingsprojecten coördineer en functioneel projectleiders aanstuur. Daarnaast voer ik zelf ook projecten uit.”

“De TU Delft is een grote en complexe organisatie, waar je goed je weg moet weten te vinden. Vanaf het begin heb ik daarom veel tijd geïnvesteerd in het ‘lokale’ netwerk. Het leren kennen van de gebruikers van de faculteiten, maar ook de collega’s van de diverse ondersteunende diensten. Je moet weten hoe de lijntjes lopen, begrijpen wat je rol is in het zogenaamde krachtenveld en weten wie de beslissers zijn. Vooral in de facilitaire dienstverlening is een goede relatie met de opdrachtgever belangrijk.”

Wat is het effect van COVID-19 op je werk?

“Sinds maart werk ik veel thuis, maar ik probeer bij opnames van bouwprojecten wel op de campus te zijn. Nieuwe medewerkers hebben het op dit moment lastig, als ze digitaal de organisatie moeten leren kennen. Ik ken gelukkig de mensen die ik nodig heb goed en andersom weten ze mij ook te vinden. Juist weten van een ander waar je hem of haar voor nodig hebt en bij kunt helpen, is belangrijk voor een goede samenwerking.”

“Het effect van COVID-19 op mijn werk is dus beperkt, inhoudelijk is er wel wat veranderd. Een deel van de ruimtes is bijvoorbeeld anders ingericht, om de afstanden tussen studenten te vergroten. De onderhoudsprojecten worden zelfs naar voren gehaald. Het onderwijs vindt immers grotendeels online plaats, dan is onderhoud van de onderwijszalen natuurlijk makkelijker.”

Hoe houd je de relatie met HEYDAY warm?

“Sinds mei maak ik onderdeel uit van de ondernemingsraad van HEYDAY, ik vind het interessant om achter de schermen mee te kijken en te adviseren. Ook binnen HEYDAY moet je jezelf op de kaart zetten, dit is een mooie manier om zichtbaar te zijn en ook wat te kunnen betekenen voor de organisatie.”

“Ik mag elk jaar ook een bijdrage leveren aan één van de workshops voor de Young Professionals, dat ging de laatste keer bijvoorbeeld over het investeren in relaties en het managen van verwachtingen.”

Hoe ziet je werkdag eruit?

“Mijn werkdag begint meestal met het opstarten en coördineren van projecten, ik overleg met projectleiders en opdrachtgevers. Daarnaast doe ik de administratie, verwerk ik mijn e-mail en houd in TOPdesk de projecten bij. Ik heb natuurlijk veel videocalls, dat gaat me in het algemeen goed af. Maar als ik de hele dag vergaderingen heb wordt het wel zwaar.”

“Het is misschien een cliché, maar ik vind mijn werk vooral leuk als ik tevreden klanten heb. Veel mensen roepen dat, maar in de praktijk blijkt het niet zo makkelijk. Vraag de klant naar zijn of haar verwachtingen over jou en jouw dienst, alleen al het feit dat je dat naar elkaar uitspreekt helpt enorm. Tot slot: blijf vooral communiceren, blijf het gesprek aangaan met elkaar.”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday