<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Marloes Brusche

“Ik verbind techniek met maatschappij”

“Het technisch beheer en onderhoud van gebouwen en installaties is niet anders dan het onderhoud aan je auto: een keuring is verplicht, regelmatig een grote beurt is slim, vervangingsonderhoud kun je plannen en soms gaat er iets stuk en is een reparatie nodig. Asset Management is slim omgaan met dit onderhoud, zodat het blijft passen binnen je huishoudbudget. Als ik het zo uitleg begrijpen mensen wat ik bedoel, ik vertaal het naar hun persoonlijke situatie.”

Marloes Brusche is Asset Manager bij HEYDAY, ze koppelt techniek aan mensen: “Ik ben een soort verbinder tussen twee werelden, ik bekijk wat het effect is van de ene wereld (techniek) op de andere wereld (gebruikerservaring, kosten). Mensen vinden het soms moeilijk om te bedenken wat installaties doen en welk effect het wel of niet onderhouden hiervan kan hebben, ik zie het als mijn taak om dat goed over te brengen.”

Wat doet een Asset Manager precies?

“Een Asset Manager is iemand die nadenkt over hoe het onderhoud en beheer van gebouwen en installaties optimaal kan bijdragen aan de resultaten en het proces van de klant. Ik doe vooral veel analyses: van storingen, op kenmerken van de installaties en gebouwdelen, naar de gebouwvisie van de klant en van gesprekken met de gebruikers, enzovoort. Ik vertaal dat naar een concreet prioriteitenschema en bespreek dit meerdere keren met de klant.”

“Want wat de klant vraagt is niet altijd wat hij echt wil of nodig heeft. Dat betekent dat ik dingen concreet maak en visualiseer om de klant haar drijfveren en beslissingsstrategieën duidelijk te krijgen. Ik wil de klant begrijpen, zodat ik de match kan maken. Alleen dan gaat het passen en werken. Het prioriteitenschema pas ik toe op de onderhoudskosten, zodat de effecten op de korte en langere termijn zichtbaar worden. Samen draaien we dan aan de knoppen, tot het beschikbare budget zo verdeeld is dat het maximaal bijdraagt aan de doelstelling van de klant.”

“Als Asset Manager werk je nauw samen met de Asset Beheerder, die het administratieve fundament legt. Dat is erg belangrijk, want alleen met actuele volledige en correcte data kun je gefundeerd advies geven. Mijn analyses geven de beheerder aan of er ‘gaten’ zijn die gevuld moeten worden. Maar mijn analyses zeggen bijvoorbeeld ook iets over de kwaliteit van de leveranciers en hun performance. Of over duurzaamheid, en hoe dat kan worden ingebracht. Wel altijd in lijn met de belangen van de klant, het moet allemaal in balans zijn.”

Wat is je achtergrond?

“Ik heb Technische Natuurkunde gestudeerd, en daarna Techniek en Maatschappij, met een focus op innovatiemanagement in Westerse economieën en specialisatie Energie en Milieu. Ideaal voor deze functie, want techniek en maatschappij betekent dat je de vertaler bent tussen de wereld van de techniek enerzijds en de maatschappij anderzijds. Twee werelden die elkaar niet altijd snappen en optimaal ondersteunen, en daarin mag ik bemiddelaar en coach zijn. Daarbij heb ik niet enkel technische vakken gehad, maar juist ook economie, psychologie en sociologie, allemaal aspecten die terugkomen in goed facility management.”

“Ik krijg er energie van om de klant echt oprecht te helpen, zodat deze krijgt wat hij wil. Ze krijgen van mij een product dat beter aansluit op hun behoeften dan ze hadden verwacht.”

Waar ligt de focus op in ‘Asset Management’?

“Mijn focus ligt vooral op de ‘hard services’ in een bedrijf: gebouwen, gebouwdelen, installaties, dat soort zaken. Dus geen schoonmaak of catering, tenzij het onderhoud aan keuken- of schoonmaakinstallaties betreft. De term Asset Manager wordt in de markt ook gebruikt voor gelijksoortige functies waarbij de focus net iets ander ligt, vooral in de vastgoedbranche, maar dit is de invulling voor facilitair management.”

“Bij de klant werk ik vaak met twee soorten functies samen: de Vastgoedmanager (asset manager) die huurders zoekt en tevreden gebruikers wil, en de Corporate Real Estate Manager die zorgt dat zijn primaire proces fysiek goed plaats kan vinden. Beiden zijn ze bezig met gebouwen, maar met een ander doel. Voor de een zijn de assets ondersteunend aan het primair proces, voor de ander zijn de assets het primaire proces op zich.”

“Ik adviseer beide: de Vastgoedmanager heeft vooral belang bij een hoge aantrekkelijkheid van het gebouw en is meestal enkel verantwoordelijk voor vervangingskosten. De Corporate Real Estate Manager wil een minimaal aantal verstoringen van het primaire proces en focust vaak op de operationele onderhoudskosten. CAPEX vs OPEX. Het zijn beide klanten voor mij, maar met een ander profiel en soms moet ik ook daarin bemiddelen.”

Wat vind je het leukst aan ‘Asset Management’?

“Ik vind vooral het analyseren leuk, en daar advies op baseren. Kijken wat je allemaal te weten kunt komen op basis van de beschikbare data, een soort sporenonderzoek. Gelukkig mag ik dat afwisselen met het contact maken met de klant, begrijpen wat die zoekt, en zorgen dat je advies zal ‘landen’ en de klant intern en extern helpt zijn doelen te realiseren.”

“Maar ook kijken naar wat klanten van elkaar kunnen leren, benchmarken, is een leuke uitdaging. Bij wet- en regelgeving heb je als Asset Manager een signaalfunctie. Als er een belangrijke wetswijziging komt moeten we analyseren, informeren en adviseren hoe daar mee om te gaan. Dat doen we samen met onze juridische collega’s en natuurlijk de leveranciers die het onderhoud uitvoeren.”

“Het bevalt me goed bij HEYDAY, het is een energiek bedrijf met ambities. De grootste kracht vind ik dat HEYDAY luistert naar zijn mensen bij het uitzetten van de koers. Maar HEYDAY kan ook ‘positief eigenwijs’ zijn, om patronen te doorbreken en ‘the next level’ te bereiken. Het bedrijf is klantgericht, mensgericht, warm en bereikbaar. Ik sta zelf ook voor openheid, eerlijkheid en transparantie.”

“Wat ik ook erg waardeer, is dat HEYDAY je in staat stelt om een goede werk-privé balans te houden, zodat je lekker in je vel zit en happy wordt van het werk dat je doet. Ik zit hier al tien jaar, dat zegt genoeg toch?”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday