<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Jolanda Tichelaar

“Een goede werkplek kan het beste uit mensen halen”

“Ik vind dat Facilitair Management en HR samen moeten optrekken in het optimaal ondersteunen van de balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld bij thuiswerken. Als ik naar mezelf kijk: ik zit nu zelf veel aan de keukentafel te werken en beweeg veel minder, dat merk je aan je lichaam.”

Jolanda Tichelaar is Consultant, ze begeleidt namens HEYDAY bedrijven bij werkplek-veranderingen. En corona zorgt natuurlijk voor een belangrijke verandering: van kantoor naar thuis. Dan is een ergonomische stoel niet genoeg volgens Jolanda, er verandert meer: “Ook in onderwerpen als samenwerken en gezondheid moet een werkgever de medewerkers begeleiden, niet alleen IT en meubilair. Ik help verschillende bedrijven met een begeleidingsprogramma voor thuiswerk, wat in de breedste zin kan worden toegepast.”

Ben je op dit moment alleen maar bezig met thuiswerken?

“Ik ben consultant op het gebied van vastgoed, huisvesting en workplacemanagement. Dit laatste betekent voor mij gedrag en houding van medewerkers in een omgeving. Beide onderwerpen zijn gelukkig breed, niet alleen thuiswerken. Op dit moment help ik bijvoorbeeld een gemeente bij het maken van een nieuw indelingsplan. Ze gaan van drie gemeenten naar één binnen bestaande huisvesting, iedereen moet een goede en logische werkplek krijgen.”

“Ik heb laatst ook een workplacemanagement-project gedaan waarbij we 350 medewerkers hebben begeleid naar een nieuw werkplekconcept. Als mensen van vaste werkplekken naar flexplekken moeten, ontvang je vaak weerstand. Je bent dan vooral bezig met gedrag en houding, ik vind het leuk om dat ook door te voeren in de inrichting: hoe kun je deze ontwikkelen zodat het perfect past bij de behoeften van medewerkers en de cultuur?”

Hoe kom je aan die psychologische invalshoek?

“Tijdens mijn afstudeertraject heb ik een groot onderzoek verricht naar beleving binnen gebouwen. Daarnaast heb ik na mijn opleiding specialisaties gedaan in omgevingspsychologie, je leert dan hoe je via de omgeving het beste uit mensen kunt halen. Daarom vind ik mijn werk ook zo interessant, je kunt mensen op verschillende manieren helpen. Dat gaat dan heel breed, van begeleidingstrajecten tot het inrichten en vormgeven van een (individuele) beleving.”

“Bij een zorgklant merkten we bijvoorbeeld dat er veel weerstand was bij medewerkers tegen veranderingen van hun werkomgeving. Maar als je medewerkers blijft meenemen in het proces, altijd eerlijk tegen ze bent, begrip toont en alle voordelen benoemt, merk je toch dat het soepel kan gaan. Dingen zijn soms zoals ze zijn, daar moet je gewoon open kaart over spelen. Daarover kun je maar beter te veel dan te weinig communiceren.”

Zoals over thuiswerken?

“Er verandert veel op het gebied van werkplekken vanwege corona, vooral hoe je met elkaar omgaat nu je niet bij elkaar in de buurt zit. Hoe pas je hier de stijl van leidinggeven bijvoorbeeld op aan en mag je van je collega verwachten dat hij/zij na 18:00 uur nog reageert op jouw mail nu veelal thuisgewerkt wordt? Veel organisaties willen straks volledig over op thuiswerken, maar ik vind dat er geen ‘one-size-fits-all’ werkplekconcept mogelijk is. Je moet eerst kijken naar het type organisatie, de cultuur en de medewerkers.”

“Veel organisaties denken dat thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ is, terwijl dat niet voor elke organisatie het geval is. Als het niet past bij je mensen en je werk, is dat niet slim. Ik hoop dat organisaties wat meer naar de lange termijn kijken, HEYDAY is bijvoorbeeld een zelfsturende organisatie waar thuiswerken beter past dan wellicht een administratief bedrijf met vaste applicaties.”

Thuiswerken als standaard is dus niet voor elk bedrijf geschikt?

“Er is veel discussie over hoe de werkomgeving er na corona eruitziet, maar daarbij wordt vergeten dat het nu vooral om mensen gaat en niet om stenen. De ICT-omgeving moet hier natuurlijk goed op zijn afgestemd, maar je moet mensen ook leren omgaan met de ICT-omgeving en samenwerken op afstand. De balans tussen werk en privé wordt ook steeds meer onderdeel van dit proces, want het thuiswerken brengt een hoge mate van autonomie met zich mee. Dit is overigens wel een onderwerp waardoor thuiswerken als positief wordt ervaren door de medewerkers.”

“Dat is belangrijk voor facilitair managers, we zien nu bijvoorbeeld een verschuiving van centrale taken naar taken op afstand: ga je ook een thuiswerkplek faciliteren? En de catering? Er zijn al overheidsinstanties die lunchvergoedingen geven, je hele manier van denken verschuift, waarbij wellicht een ander concept past.”

Hoe lang zit je nu bij HEYDAY?

“Ik werk hier sinds mei 2019. Het bevalt me goed, ik heb veel verschillende opdrachten. Ik vind het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn, gedrag en houding vond ik al interessant om me in te verdiepen en dat wordt alleen maar belangrijker door corona.”

“Er wordt vaak wat makkelijk over het begrip van medewerkers voor veranderingen nagedacht, maar dat valt toch vaak tegen. Maar als je het slim aanpakt, kan het erg soepel gaan. Ook thuis.”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday