<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Chantal Snijders

“Onze app iBASX helpt om weer veilig op kantoor te kunnen werken”

“Hoe ga je als werkgever de komende periode weer medewerkers ontvangen op kantoor? Mijn team Data Solutions heeft de afgelopen periode gewerkt aan een app die medewerkers helpt om op een prettige en vooral ook veilige wijze weer op kantoor te kunnen werken. Op dit moment zijn we deze toepassing van onze app iBASX bij verschillende opdrachtgevers aan het implementeren.”  

Chantal Snijders is Projectmanager iBASX bij HEYDAY. iBASX is het softwareplatform van HEYDAY: het systeem verzamelt op basis van sensoren informatie over de bezetting en benutting van een pand om het gebruik te optimaliseren. Op dit moment wordt de app ook ingezet als oplossing om medewerkers in deze coronatijd weer op een veilige en prettige manier op kantoor te kunnen verwelkomen. “Ik vind het echt gaaf dat we zo onze bijdrage kunnen leveren in deze uitzonderlijke situatie.”

Hoe lang werk je bij HEYDAY?

“Ik werk pas sinds oktober 2019 bij HEYDAY, maar het voelt al zo veel langer! Ik heb in een korte tijd veel mogen doen en ook veel geleerd. Ik ben actief als Projectmanager iBASX binnen het team Data Solutions. Het is een heel hecht team binnen een sterk groeiende organisatie."

Wat doe je precies bij HEYDAY?

“Mijn rol als Projectmanager is zeer divers: zo lig ik de ene dag onder bureaus om nieuwe sensoren te plaatsen en voer ik de andere dag verkoopgesprekken met potentiële nieuwe opdrachtgevers. Ik houd me niet alleen bezig met het promoten en verkopen van iBASX, maar ook voor de implementatie bij onze opdrachtgevers en het doorontwikkelen van het product. Juist deze afwisseling maakt mijn werk zo leuk!” 

Waar ben je trots op?

“We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met een grote implementatie van iBASX bij VGZ, een opdrachtgever van HEYDAY. Collega’s uit team Workplace Management hebben dit nieuwe werkplekconcept voor VGZ opgesteld en wij mogen het gaan monitoren op basis van ruim 800 sensoren. Een mooi voorbeeld van een samenwerking binnen HEYDAY: op deze manier kunnen we echt een integrale oplossing bieden aan onze opdrachtgevers.”

“Hiernaast hebben we de afgelopen periode in sneltreinvaart iBASX als 1,5-meter oplossing uitgerold, daar ben ik echt trots op. Via de app kan een medewerker een werkplek of vergaderruimte reserveren, waardoor hij of zij verzekerd is van een werkplek op veilige afstand van anderen. Ik vind het echt gaaf dat we zo onze bijdrage kunnen leveren in deze uitzonderlijke situatie.”

Hoe werkt iBASX in een 1,5-meter kantoor?

“iBASX helpt medewerkers om op een veilige manier terug te keren op kantoor. Als werkgever moet je natuurlijk zorgen dat alle randvoorwaarden op orde zijn om medewerkers weer op kantoor te kunnen verwelkomen, maar ook hoe iemand vervolgens gebruikmaakt van het pand is essentieel. Via de app is het mogelijk om een werkplek of vergaderruimte te reserveren, zodat een medewerker verzekerd is van een werkplek op veilige afstand van anderen. Je voorkomt bovendien dat medewerkers naar kantoor komen als er geen plek meer voor ze is. De app maakt het voor een organisatie bovendien mogelijk om de bezetting in het pand inzichtelijk en beheersbaar te houden.”

Wat maakt iBASX uniek?

“Een opdrachtgever hoeft niet perse over sensoren te beschikken in een pand; we kunnen de app ook op basis van een plattegrond inrichten. In mijn ogen maakt dit iBASX echt uniek ten opzichte van andere applicaties in de markt. In veel applicaties worden de beschikbare ruimtes namelijk op basis van een lijst getoond. Via iBASX kan een medewerker op basis van de plattegrond een werkplek uitkiezen waar hij of zij wil werken. Een medewerker kan op deze manier beter inschatten welke werkplek of vergaderruimte die dag voor hem of haar is, wat ook onnodige verplaatsing in een pand voorkomt. Daarnaast is het binnen iBASX op een later moment alsnog mogelijk om sensoren toe te voegen om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van werkplekken en ruimten.”

Waarom heb je voor HEYDAY gekozen?

“Ik ben bij mijn vorige werkgever in aanraking gekomen met HEYDAY en had direct een goed gevoel bij de organisatie. Je krijgt volop de ruimte om initiatief te nemen. Zoals gezegd ben ik werkzaam in het team Data Solutions; een klein team binnen een grote organisatie. Dit geeft mij enerzijds de mogelijkheid om binnen het team echt te ondernemen, maar anderzijds ook de ruimte om terug te vallen op de expertise van een grote groep professionals. Dit is heel prettig samenwerken!”

Wil je ook werken bij HEYDAY? Bekijk hier onze vacatures.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday