<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

IT solutions

De wereld van de toekomst kun je niet vroeg genoeg leren kennen

Het is onze drive om door slimme koppelingen tussen mens en techniek een waardevolle bijdrage te leveren aan een plezierige werkdag. We delen onze technologische kennis graag met de markt. Zo ontwikkelt HEYDAY bijvoorbeeld zelf IT-oplossingen om gegevens over het gebruik van een gebouw ‘real time’ boven tafel te krijgen. 

Anywhere, any time, any device

Nieuwe werkplekconcepten nemen, met name door mogelijkheden op IT-gebied, een snelle vlucht. Huisvestingskosten drukken steeds zwaarder op de bedrijfsresultaten. Daarom is inzicht in de bezetting en benutting van gebouwen steeds belangrijker. Door sensoren op werkplekniveau kunnen wij accuraat meten welke werkplekken of vergaderruimtes in gebruik zijn.

  • iBASX: Met iBASX kunnen medewerkers snel een passende beschikbare werkplek vinden of vergaderzaal reserveren in een virtuele plattegrond. Zij kunnen dit systeem ook met een app via hun mobiele telefoon of tablet bereiken. Voordat de werkdag begint, zoek je dus al de plek of ruimte die jou die dag inspireert. Bijvoorbeeld in de buurt van die collega’s, waarmee je die dag zaken hebt te bespreken. iBASX biedt namelijk ook een zoekfunctie om aanwezige collega’s op te sporen.

Lees meer over iBASX

 

A3A1829-602x609
3.iBASX-597x609

Andere innovaties op IT-vlak

  • Bezettingsgraadmeting: Door (tijdelijk) te meten wordt duidelijk of er voldoende werkplekken, bedden of parkeerplaatsen vrij zijn, vergader-, college-, of conferentiezalen onbenut zijn of dat er onnodig energie lekt in ruimtes waar niemand aanwezig is.
    Lees meer.
  • Telereceptie: HEYDAY wil dat mensen zich welkom voelen. Een glimlach of een vriendelijk woord kan een wereld van verschil maken in de beleving van een gebouw. Door mensen meteen bij binnenkomst een goed gevoel te geven, zijn wij ervan overtuigd dat we een bijdrage leveren aan een succesvol verloop van de verdere dag. Lees meer.

Neem voor meer informatie contact op

Meer weten over onze IT solutions en hoe we je kunnen helpen? 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op