<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Servicedesk

Het gevoel als iemand écht naar je luistert

Voor een goede service is bereikbaarheid essentieel. Je schept snel duidelijkheid en klanten profiteren van korte lijnen en adequate antwoorden. Voor het aannemen en afhandelen van meldingen, technische storingen, vragen, klachten of bestellingen heb je vakkundige en betrokken servicemedewerkers nodig. HEYDAY zorgt voor 100% bezetting en professionele klantvriendelijke dienstverlening.

Met onze jarenlange ervaring weten we als geen ander een servicedesk in te richten en continu te optimaliseren aan de hand van data. HEYQ is de datagestuurde servicedesk-oplossing van HEYDAY.

Een facilitaire servicedesk valt of staat met de deskundigheid van de medewerkers

Een facilitaire servicedesk valt of staat met de deskundigheid van haar medewerkers. Zij moeten niet alleen het vak van servicedesk medewerker verstaan, maar ook thuis zijn in de materie van een organisatie. Dit vraagt om mensen die passen bij het bedrijf en branche. HEYDAY zorgt voor een intensieve inwerkperiode en daarna voor begeleiding, training en coaching on the job.

Frontoffice werkzaamheden zoals receptie en servicedesk laten zich goed combineren. Je schept duidelijkheid voor de eigen organisatie en klanten profiteren van korte lijnen en snelle antwoorden.

  • Volledige ontzorging en nauwkeurige selectie
  • Een vast team van vertrouwde gezichten
  • 100% bezetting, ook bij ziekte en vakantie
  • Medewerkerstraining- en begeleiding
  • Kwaliteitsslag in uw dienstverlening
Servicedesk-602x609

Neem contact op voor meer informatie

Wil je meer weten over onze servicedienst?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

Neem contact op