<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Technisch Beheer
op Afstand


Gemak, verbetering, kostenbesparend en compliant

De variëteit aan hardware die het leefklimaat in een gebouw beheersen is groot. Het risico dat er iets fout gaat - met alle gevolgen van dien - dus ook. De impact op de tevredenheid van collega’s of, nog belangrijker, de continuïteit van het bedrijfsproces is zo groot dat continue monitoring en preventief onderhoud noodzakelijk is. Veel van de gebruikte hardware levert data op die wordt vastgelegd in een gebouwbeheersysteem. In veel gevallen wordt deze informatie slechts gebruikt voor de verplichte rapportages om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen, terwijl dit nog veel meer mogelijkheden biedt. Een gemiste kans.

De toegevoegde waarde van data voor technisch beheer en onderhoud

Het vertalen van data naar informatie is steeds belangrijker om de klant en de assets beter te leren kennen en de dienstverlening daarop af te stemmen. Over hoe meer data je beschikt en hoe beter inzicht je hebt in de wensen en behoeftes van (interne en externe) klanten, hoe beter je in staat bent om het technisch beheer en onderhoud in te richten. Als (technisch) facilitair manager schaak je op twee borden: je vergaart data vanuit de assets waarvoor je verantwoordelijk bent, maar je kunt ook direct acteren op basis van deze informatie.

Voor het laten presteren van assets is een groot scala aan maatregelen en activiteiten nodig. Als assets onvoldoende presteren, dan nemen de risico’s op uitval, ongevallen of verminderde productiviteit toe. Het bepalen van de gewenste prestaties en de afweging van bijhorende risico’s en kosten is de kern van assetmanagement. Dit zogenoemde risicogestuurd beheer en onderhoud helpt te begrijpen welke risico’s acceptabel zijn en welke niveaus van dienstverlening acceptabel zijn. Daarnaast helpt het de juiste keuzes te maken bij beperkte onderhoudsbudgetten en veroudering van het portfolio.

data-602-609

De voordelen van Technisch Beheer op Afstand

HEYDAY heeft met Technisch Beheer op Afstand een tool in handen die alle assets én de daaruit
vloeiende datastromen met elkaar verbindt. Dit biedt de volgende voordelen:
Gemak: Door alle data te bundelen, kun je de verkregen informatie gemakkelijk verwerken tot één rapportage. Hiernaast biedt de tool zekerheid: je weet als verantwoordelijk (technisch) facilitair manager dat alle hardware continu wordt gemonitord. Eventuele verstoringen worden automatisch doorgegeven aan de leverancier. Dit betekent dat je ’s nachts niet meer gestoord hoeft te worden omdat er iets is uitgevallen. Ook is het mogelijk de hardware te koppelen aan het bestaande FMIS-systeem, waardoor verkregen data ook een sturende rol kan spelen.

Risicobeperking & first time right: Doordat alle assets 24/7 gemonitord worden, krijgt een leverancier een storing direct door. Elke storingsmelding is voorzien van alle benodigde informatie doordat elke asset is voorzien van unieke kenmerken. Dit maakt het mogelijk om sneller te reageren, waardoor er minder overlast is voor het bedrijfsproces en medewerkers. Veranderingen in prestaties, die kunnen leiden tot een storing, worden nu ook sneller opgemerkt, waardoor je met preventief onderhoud daadwerkelijke storingen kunt voorkomen.

Verbeterd leef- en werkklimaat: Het koppelen van data betekent ook dat hardware beter op elkaar afgestemd kan worden. De verwarming hoeft niet te branden als de airco overuren maakt of als de buitentemperatuur meer dan 20 graden is. Dit zorgt voor een prettiger binnenklimaat. De gevolgen voor productiviteit en tevredenheid zijn evident.

Inzicht in leveranciersperformance & compliancy: Periodieke rapportages laten de prestaties zien van elke gekoppelde asset. Zo worden niet alleen de storingen inzichtelijk, maar ook de reactietijden van de verschillende leveranciers. Dit maakt zowel de betrouwbaarheid van elke asset als de dienstverlening van de verschillende leveranciers inzichtelijk. Hiernaast biedt de tool real-time inzicht in of je continu aan alle wettelijke verplichtingen of normeringen voldoet.

Duurzaamheid en besparingen: Het efficiënter inregelen van assets zorgt ook voor minder verbruik van resources (gas, water en elektriciteit). Dit heeft een positieve impact op het terugdringen van CO2-uitstoot én de bijbehorende rekening. Deze effecten kunnen ook getoond worden in dashboards ter bevordering van interne bewustwording.

Aan de slag met Technisch Beheer op Afstand

Om gebruik te kunnen maken van alle voordelen die Technisch Beheer of Afstand biedt, is de installatie van een sitemanager noodzakelijk. Aan dit kastje worden alle assets gekoppeld. HEYDAY verzorgt deze implementatie van A tot Z.

Bovendien is het mogelijk om leveranciers toegang te geven tot het deel van de sitemanager dat betrekking heeft op hun diensten. Dit maakt het optimaal functioneren van alle hardware een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel HEYDAY als de toeleverancier. 

Door te kiezen voor Technisch Beheer op Afstand profiteer je van het schaalvoordeel én de kennis van HEYDAY die daarmee gepaard gaat. De onafhankelijke positie van HEYDAY in de markt maakt het mogelijk om gemakkelijk op- en af te schalen als de situatie daar om vraagt.

TROTS-Technischedienst-597x609-1

Ontdek de toegevoegde waarde van data en risico gestuurd onderhoud voor jouw organisatie

Wil je meer weten over de voordelen van Technisch Beheer en Onderhoud voor jouw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Stel je vraag