<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Waar komen alle
vragen van jouw
organisatie terecht?

Eén centraal aanspreekpunt maakt werken aantrekkelijker en eenvoudiger

Is het binnen jouw organisatie onduidelijk waar je als medewerker terecht kunt met vragen? Moet de productiviteit omhoog? Of is er weinig tot geen inzicht of controle over de gemaakte kosten? Dan is één aanspreekpunt voor alle vragen die leven binnen jouw organisatie de oplossing. Het maakt niet uit of dit HR, ICT of facilitair gerelateerde vragen zijn. Geen rompslomp, geen gedoe. Maak kennis met HEYQ.

Wat is HEYQ?

HEYQ is een datagestuurde servicedesk-oplossing van HEYDAY die serviceaanvragen niet alleen oplost maar ook analyseert. Alle aanvragen op gebied van facility, HR of ICT kunnen per telefoon, mail of app worden gedaan en komen op één centraal punt binnen. Wij zorgen voor de afhandeling en oplossing van de aanvragen. Zo hoeft niemand meer te zoeken naar de juiste contactpersoon voor een bepaalde vraag, probleem of knelpunt.

De Q in HEYQ staat voor questions. Data-analisten van HEYDAY stellen met de analyse zoals die met HEYQ wordt geleverd als het ware vragen over alle interne processen. Het maakt ze inzichtelijk en brengt aan het licht waar binnen een organisatie zaken beter, sneller, efficiënter of goedkoper zouden kunnen. Hiernaast kan HEYQ ook als tijdelijke monitoring worden ingezet in (de aanloop naar) een reorganisatie, fusie of bij een start-up. 

Servicedesk-602x609

Toegevoegde waarde van HEYQ

We answer questions, we question answers.

We bieden direct inzicht in mogelijkheden tot verbetering. In een relatief kort tijdsbestek weten we processen inzichtelijk te maken en brengen we aan het licht waar binnen een organisatie zaken beter, sneller, efficiënter of goedkoper zouden kunnen.

Via één loket beantwoorden we vragen van medewerkers binnen een organisatie. Wij zorgen voor afhandeling en oplossing van alle aanvragen. Dit maakt dat we vragen steeds sneller én beter kunnen beantwoorden.

We beoordelen externe leveranciers op hun feitelijke prestaties. En omdat we dit ook voor andere klanten doen, kunnen we deze gegevens naast elkaar leggen en benchmarken. Deze kennis nemen we ook mee naar jouw organisatie.

We nemen niet alleen het 'kastje naar de muur'-gevoel voor medewerkers weg. We besparen op interne FTE kosten, realiseren inkoopvoordelen, verbeteren prestaties van externe leveranciers, verbeteren de productiviteit en zorgen voor inzicht. Maar bovenal: we zorgen voor meer tevreden medewerkers.

HEYQ-597x609

Hoe werkt HEYQ?

De inhoud, de aard, de frequentie én de afhandeling van de meldingen wordt opgeslagen in een digitale kennisbank. Door de verzamelde data te analyseren verkrijgen we met HEYQ inzicht in de diverse processen zoals de wijze en duur van de verwerking van de aanvragen en de betrokken afdelingen. Op verzoek kunnen we je ook helpen om dieper in de data te duiken en specifieke analyses uit te voeren.
 
Deze data vertalen we naar waardevolle management informatie. Dit is de basis voor het verbeteren en/of herinrichten van processen en organisaties. Omdat aanvragen dagelijks via telefoon, app of mail worden aangevuld, blijft de kennisbank groeien. Door de aanwas van data blijven processen ook tijdens aanpassingen inzichtelijk en kunnen eenvoudig worden bijgesteld.

Met behulp van data zorgen we voor tevreden medewerkers

Nieuwsgierig wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Met jarenlange ervaring als aanbieder van een servicedesk, weten we als geen ander een serviceloket in te richten en continu te optimaliseren aan de hand van data.

Ontvang advies